Şaibeli Ne Demek? (Question)

Şaibeli olmak nedir?

Eksiği, kusuru, ayıbıolan.

Saibe ne demek TDK?

ŞAİBE NE DEMEK: 1- Art düşünce. 2- Hile. 3- Eksiklik, kusur, ayıp: 4- Kir, leke.

Şaibesiz ne demek?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü “şaibe” sözcüğünü şöyle açıklıyor: 1- Art düşünce, 2- Hile, 3 – Eksiklik, kusur, ayıp. Aynı sözlük “ şaibeli ” tanımı ise “Şaibe altında olan”, yani art düşünceli, hilekâr, eksiği, kusuru olan ve ayıplı olarak yorumluyor.

Sâibe ne demek?

Sâibe, ilâhlar veya putlar adına salıverilen yahut ilâhların ve putların hizmetçilerine verilen deve, koyun veya sadece koyun demektir (Cevâd Ali, VI, 205). 2. Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ’ya göre sâibe, hepsi dişi olmak üzere on batın doğuran ve bu sebeple sahibi tarafından salıverilen devedir.

Sahip Sahibe nedir?

Kökeni Arapça olan sahibe kelimesi, aynı zamanda sahip sözcüğü ile eşit anlama gelir. Buradaki fark ise sahibe sözcüğü kadınlar için kullanılır, sahip kelimesi ise genelde erkekler üzerine değerlendirilir.

Ne demek muamma?

– Anlaşılmayan, bilinmeyen şey.

Bu vesile ile ne demek?

En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Şaibe nasil yazilir?

Bu kelime genellikle Şayibe şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Şaibe şeklinde olmalıdır.

Saibe ne demek vikipedi?

[2] Kir, leke. [3] Eksiklik, kusur, ayıp.

You might be interested:  Ilga Ne Demek?(Çözünme)

Muallak yapmak ne demek?

– Sonuca bağlanmamış, sürüncemede kalmış.

Bahira ve Saibe ne demek?

Bahîre beş defa doğuran deve olup beşinci yavrusu ile ilgili hükümler de vardır. Buna göre bu yavru erkek olursa kesilir, kadın ve erkek herkes onun etinden yerdi. Buna göre bahîre, sâibe denen dişi devenin on birinci dişi yavrusu olup annesi gibi o da salıverilirdi.

Saiba ne demek?

Amaca, hedefe uygun. Amaca ulaşan. Başı boş bırakılmış hayvan.

Vasile ne demek?

arapçada devamlı dişi doğuran deveye denir. el- vasile olarak ta kullanılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *