Şaibe Ne Demek?

Saibe ne demek TDK?

ŞAİBE NE DEMEK: 1- Art düşünce. 2- Hile. 3- Eksiklik, kusur, ayıp: 4- Kir, leke.

Şaibeli söz ne demek?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Kusurlu, ayıplı, lekeli sayılmak.

Sâibe ne demek?

Sâibe, ilâhlar veya putlar adına salıverilen yahut ilâhların ve putların hizmetçilerine verilen deve, koyun veya sadece koyun demektir (Cevâd Ali, VI, 205). 2. Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ’ya göre sâibe, hepsi dişi olmak üzere on batın doğuran ve bu sebeple sahibi tarafından salıverilen devedir.

Bu vesile ile ne demek?

En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Şaibe hangi dil?

Şaibe, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir.

Şaibe nasil yazilir?

Bu kelime genellikle Şayibe şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Şaibe şeklinde olmalıdır.

Sahip Sahibe nedir?

Kökeni Arapça olan sahibe kelimesi, aynı zamanda sahip sözcüğü ile eşit anlama gelir. Buradaki fark ise sahibe sözcüğü kadınlar için kullanılır, sahip kelimesi ise genelde erkekler üzerine değerlendirilir.

Ne demek muamma?

– Anlaşılmayan, bilinmeyen şey.

Muallak yapmak ne demek?

– Sonuca bağlanmamış, sürüncemede kalmış.

Bahira ve Saibe ne demek?

Bahîre beş defa doğuran deve olup beşinci yavrusu ile ilgili hükümler de vardır. Buna göre bu yavru erkek olursa kesilir, kadın ve erkek herkes onun etinden yerdi. Buna göre bahîre, sâibe denen dişi devenin on birinci dişi yavrusu olup annesi gibi o da salıverilirdi.

You might be interested:  Sümsük Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Saiba ne demek?

Amaca, hedefe uygun. Amaca ulaşan. Başı boş bırakılmış hayvan.

Vasile ne demek?

arapçada devamlı dişi doğuran deveye denir. el- vasile olarak ta kullanılır.

Vesile oldunuz ne demek?

tüm türkiye tarafından kendi anlamı dışında kullanımı yamultulan, esnetilen kelimelerden biridir. gerçek anlamı: hayırlı, güzel ve iyi işlere neden, sebep olmaktır.

Vesileyi ne demek?

Vesile kelimesi Türkçe’de “aracı, araç, yöntem, fırsat” anlamına gelir. Arapça wsl kökünden gelen wasīlat وسيلة z “aracı, araç, yöntem, fırsat” sözcüğünden alıntıdır.

Hayırlara vesile olması ne demek?

Hayırlara vesile olsun demek iyiliklere vesile olsun ve hayırlı olsun ise iyi olsun demektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *