Şahsına Münhasır Ne Demek?(Çözünme)

Kendine özgü davranışı ve karakteri olan kimse anlamı ile kullanılır. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse; ” Nevi şahsına münhasır bir ziyankar hırsız, iki üç günde bir eve giriyor.” R.N. Güntekin.

Nefsi şahsına münhasır ne demek?

Sadece şahsına benzer çeşit, başka benzeri olmayan. Eşi bulunmaz olan.

Şahsıma münasip ne demek?

kişinin şahsına has, kendisine özgü davranışları olması durumu. kendine özgü.

Nevi şahsıma münhasır ne demek?

Arapça kökene sahip olan nevi şahsına münhasır kelime grubu anlam olarak kendine özgü özellikleri olan, herkes gibi olmayan ve özgün özelliklere sahip demektir.

Kendime münhasır ne demek?

Şahsına münhasır: Kendine has, kişiye özel, diğerlerinden belirgin ve az rastlanır bir farkla ayrılan. Onun sözlerinin tamamı yeni ve şahsına münhasır bir üsluptadır.

Şahsına münhasır nasıl okunur?

Ünlü dizi oyuncuları a’yı uzatarak “münhaasır” diye telaffuz ediyor. “A” sesi uzun değil kısa. Münhasır. Youtube’da videoları yayınlanan bazı diksiyon öğreticileri ise“nevi şahsına murhasır” diye telaffuz ediyor. Aynı öğretmen “Hamit” sözcüğü için “Anlamı ham it yani olgunlaşmamış köpektir.” diyor.

Şahsın ne demek?

Kişiye ilişkin olan. Tek kişiye özgü, bireye ilişkin olan.

Muhasır ne demek?

Muhasır ne demek? MUHÂSIR. (ﻣﺤﺎﺻﺮ) i. (Ar. muḥāṣara “etrâfını kuşatmak”tan muḥāṣir) asker. Kale, şehir vb. bir yeri yâhut bir birliği kuşatan, saran, muhâsara eden asker: Bu sefer bedenlerden aşağıya pusulara yatmış yeni muhâsırlara haykırdı: –Kaleyi size bırakacağız, vireyi konuşalım (Ömer Seyfeddin).

You might be interested:  Münzevi Ne Demek?(Çözünme)

Kendine özgü insan ne demek?

Bir kimse veya şeye özgü olan, kendine mahsus, kendine has.

Münhasırlık hakkı ne demek?

“ Münhasırlık anlaşmaları, bir alıcının belirli bir ürün veya ürün grubuna ilişkin talebinin tamamını veya önemli bir kısmını tek bir sağlayıcıdan karşılaması koşulunu içeren sözleşmelerdir.

Münhasır hangi dilde?

Münhasır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Münhasır, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir. – Onu yalnız ince hastalığa münhasır zanneder, başka hastalıklara aldırmadığı hâlde, veremliden son derece çekinirdi. – Harp yalnız Avrupa’ya münhasır kalmadı.

Teşhis nedir Türkçede?

Teşhis (Kişileştirme): İnsana ait özelliklerin insan olmayan varlıklara mal edilmesiyle gerçekleştirilen mecazlı bir anlatım özelliğidir. Bazen benzetme çoğu zaman da kapalı istiare biçiminde gerçekleştirilir.

Teşhis koymak ne demek?

Teşhis koymak deyiminin anlamı ve açıklaması Bir şeyi tanımak, seçmek, anlamak. “Yazıdaki eksiklikler ile ilgili teşhis koydu.” 2. Hastalığın ne olduğunu anlamak.

Öykünmek ne anlama gelir?

Kelime olarak; birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek anlamına gelen öykünme, aşağıdaki anlamlara gelebilir: Öykünücü, bir bilgisayar ortamını donanımsal veya yazılımsal olarak taklit eden yazılım. Taklit, bir öğeye benzemeye çalışma, başka kimselerin davranışlarını taklit etme.

Teşhiri ne demek?

Göstermek veya herkese sergilemek anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre teşhir kelimesinin anlamı; gösterme, sergileme, herkese duyurma, dile düşürme, bir hükümlüyü ceza olarak halka gösterme şeklinde verilmiştir.

Sana müstesna ne demek?

Müstesna Kelimesinin Anlamı: Benzeri az bulunan, benzeri olmayan, istisna olan anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Müstesna kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Müstesna ile ilgili cümleler: *Senin müstesna bir yerin var.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *