Riyakar Ne Demek?(Çözülmüş)

Riyakar insan ne demek?

Riyakar kelimesi Arapça kökenlidir. Bu kelime, sıfat, ikiyüzlü, aldatma ve riya vb. kaçınılması gereken ve herkesin kaçınması gereken, topluma aykırı, insanlığa aykırı ve dine aykırı davranış vardır.

Riyakar ne demek örnek?

Özü ve sözü farklı olan, içinden farklı düşünüp, dışına farklı yansıtan kişi olarak da açıklanmaktadır. Riyakar kelimesine bir örnek olarak; başkalarına gösteriş yapma amacıyla, kendinde var olmayan bir şeyi varmış olarak gösterme durumu, olarak açıklanabilir.

Riyakatli ne demek?

Riyakat ne demek? Riyakar kelimesinin anlamı; toplumun, insanlığın etiğine, dinine aykırı yapılmakta olan davranışlardır. Riyakar kelimesi, bir sıfat olmakla beraber, TDK’ya göre ikiyüzlülük anlamına da gelmektedir ve kaçınılması gereken bir davranıştır.

Riyakar ne demek ekşi sözlük?

çalışılan, eğlenilen, öğrenilen, hasbelkader bulunulan, vakit geçirilen her kurum, kuruluş ya da bilumum mekanda kendisinden en az bir (1) adet bulunan insanımsı organizma.

Iki yuzlu insan kime denir?

İkiyüzlü kelimesi düşündüğü konuştuğu gibi davranmayan insanlar için kullanılmaktadır. İkiyüzlülük için TDK sözlüğünde çıkan anlam inandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama, riya, riyakârlık, mürailik olarak verilmektedir.

Kanaatkar insan ne demek?

Kanaatkâr kelimesinin TDK sözlük anlamı az olan ile yetinen demektir. Elindeki malın kıymetini bilen ve idare eden kişi demektir. Kanaatkâr aynı zamanda yetingen olarak da ifade ediliyor.

You might be interested:  Mahrum Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Riya ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında riya kelimesi ‘ikiyüzlülük’ anlamı taşıdığı bilinmektedir. Bu kelime üzerinden amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Özellikle edebi metinlerde çok sık öne çıkan kelimelerden biridir.

Meher nedir?

Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya mal olarak tanımlanıyor. Mehir kadının mal varlığına dahil olur ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir.

Karamsarlık ne demek kısaca?

Karamsarlık: Kötümserlik. Kötümser: Her şeyi kötü yanıyla ele alan, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı.

Telkinin anlamı ne?

TDK’ya göre telkin kelimesinin anlamı, bir duyguyu bir düşünceyi karşıdakine aşılama, öğretici olma, yol ve çıkış gösterme anlamlarına gelmektedir. Ayrıca empoze etmek anlamında da kullanılabilir.

Iki yüzlü olmak ne demek?

İkiyüzlülük T.D.K. sözlüğünde ” iki yüzlü olma durumu”, yani “özü sözü bir olmama durumu” olarak, çeşitli sözlüklerde ise “dürüst olmama”, “bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünme veya göstermeye çalışma”, “aldatmaya çalışma” olarak tanımlanır.

Liyakat sahibi olmak ne demektir?

Türk Dil Kurumu açısından Liyakat kelimesine bakıldığında ehli olmak, iş bilir ve değerli anlamları taşımaktadır. Örneğin Liyakat göstermek bir işte başarı gösterme anlamı taşımaktadır. Herhangi bir işte yetenekli, uygun ve elverişli olmak Liyakat sahibi anlamına gelmektedir.

Gösteriş olsun ne demek?

Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak ya da kendini beğendirmek için birinin yaptığı aldatıcı ve düzmece davranış. Göz alıcılık, alım.

Teşhiri ne demek?

Göstermek veya herkese sergilemek anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre teşhir kelimesinin anlamı; gösterme, sergileme, herkese duyurma, dile düşürme, bir hükümlüyü ceza olarak halka gösterme şeklinde verilmiştir.

Sulh Barış ne demek?

Sulh, kelime olarak barış ve uzlaşma anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak sulh, ihtilaflı tarafların karşılıklı rıza ve fedakârlıklarıyla, aralarında bulunan hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlık ya da tereddütlü duruma son vermek için yaptıkları sözleşmeyi ifade eder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *