Rikkat Ne Demek?(Çözülmüş)

Rikkat hali ne demek?

Günlük yaşamda az duyulan kelimelerden birisi olan rikkat hali, insanların merak uyandırmasına yol açıyor. Rikkat hali genel olarak bir kişinin incelik ve veya nazik hali anlamlarına gelmektedir.

Rikkat ne demek kökeni?

Rikkat kelimesi Türkçe’de “incelme, incelik ve duyarlık gösterme” anlamına gelir. Arapça rḳḳ kökünden gelen riḳḳat رقّة z “incelme, incelik ve duyarlık gösterme” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳḳa رقّ z “inceldi, incelik ve duyarlık gösterdi” fiilinin masdarıdır.

Rikkat uyandırmak ne demek?

Rikkat uyandırmak ne demek? 1. Duygulu, merhametli. 2. Rikkat veren, merhamet uyandıran, etkili.

Rikkate şayan ne demek?

İncelik. Acıma duygusu, merhamet. Naziklik. Mercy.

Rikkate dokunmak ne demek?

Hüzünlü duruma getirmek, hüzünlenmesine yol açmak.

Hâl ne demek Osmanlıca?

hal / hâl / حال / حَالْ / خال Yapıp bitirme, indirme.

Şebab ne anlama gelir?

şebab / şebâb / شباب (Şebibe) Gençlik. Yiğit, civan. Gençler.

Vecd hali ne demek?

Vecd sözcüğü kimi yerlerde aşk ve aşktan gelen coşkunluk anlamında kullanılmaktadır. Bu aşk, tasavvuf edebiyatına göre ilahi aşk olarak nitelenir. Vecd ile anlatılmak istenen, ilahi aşktan gelen heyecandır. Kişi bu heyecana kapılarak kendisini unutacak durumda coşkulu olabilir.

Tarziye ne demek?

tarziye vermek Gönül almaya çalışmak, özür dilemek. To atone (for).

Şayanı tavsiye ne demek?

tavsiye etmeye değer, tavsiye edilesi.

Şayan isminin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre Şayan isminin anlamı şöyle; Yakışır, yaraşır, uygun.

You might be interested:  Naci Ne Demek?

Şayanı dikkat ne demek?

” Dikkat ediniz!” anlamında bir uyarı sözü.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *