Rezerve Ne Demek? (Question)

Rezerve kelimesi Türkçe’de “ihtiyaten saklamak, biriktirmek, yedeklemek” anlamına gelir. Fransızca réserver “ihtiyaten saklamak, biriktirmek, yedeklemek” fiilinden alıntıdır.

Rezerv ne anlama gelir?

1. isim Saklanmış, biriktirilmiş şey. 2. isim Yedek, ihtiyat: Döviz rezervi. 3. isim Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol vb.

Rezerve etme ne demek?

rezerve etmek Bir lokanta, otel ya da eylence yerinde önceden yer ayırma.

Kan rezervi ne demek?

Kanın sitrat-glikoz içerisinde toplanması, glikozda muhafaza edilmiş kan.

Para Cekmede rezerve ne demek?

Lokantalarda bazen bir masa üzerinde rezerve yazısı görürüz. Bunun anlamı o masanın bir müşteri için ayrılmış, saklanmış olduğudur. Rezerv para da aşağı yukarı bu anlamda kullanılır. Dolayısıyla Amerikalının yanı sıra Japon, Türk ya da Çinli de bu parayı elinde tutabilir.

Rezerv yapı alanı ne demek?

REZERV YAPI ALANI NEDİR? 6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

Rezervler nelerdir?

TCMB’nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tanımına göre uluslararası rezervler; ülkelerin para otoriteleri tarafından kontrol edilen, kullanıma hazır, birbirlerine çevrilebilme özelliği bulunan ve uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen varlıklar.

Rezerve personel nedir?

Askerî rezerv, askerî bir rol veya kariyerini sivil bir kariyerle birleştiren vatandaşlardan oluşan bir askeri örgüttür. Genellikle silah altında tutulmazlar ve başlıca görevi bir ulus herhangi bir savaş veya işgale karşı savunmak için harekete geçtiğinde savaşmaya hazır bulunmaktır.

You might be interested:  Baron Ne Demek?(En iyi çözüm)

Revize edilmiş hali ne demek?

Daha önce ele alınıp sunulmuş olan bilginin tekrar incelenmesi revize edilmek olarak tanımlanmaktadır. Daha önce yayınlanmış ya da sunulmuş olan bilgi revize edilerek tekrar güncel hali sunulabilir. Burada bilgi verileri tekrar değerlendirilerek en doğru sonuca varıldığını ifade etmektedir.

Banka rezervleri ne demek?

Olası zararları karşılamak amacıyla bankaların her yıl kârlarından ayırdıkları bir güvenlik fonu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *