Revize Etmek Ne Demek? (Question)

Proje revize etmek ne demek?

Daha önce ele alınıp sunulmuş olan bilginin tekrar incelenmesi revize edilmek olarak tanımlanmaktadır. Burada bilgi verileri tekrar değerlendirilerek en doğru sonuca varıldığını ifade etmektedir.

Teklif revizyonu ne demek?

Revize: Fıransızca kökenli bir kelime olup düzeltmek, yenilemek, gözden geçirmek anlamlarını taşımaktadır. Teklifi Revize Etmek: Satış teklifinizi müşterinize gönderdikten sonra müşteriniz, fiyatta indirim talep edebilir, farklı hizmetler veya ödeme şekli gibi şartların değişmesini talep edebilir.

Sözleşme revize etmek ne demek?

Revize kelimesi sözlük anlamı olarak düzeltmek, tekrar gözden geçirmek, yenilemek olarak ifade edilmektedir. İhale mevzuatındaki uygulaması ise pozun artan miktarına göre sözleşme birim fiyatlarının düzeltilmesi, yenilenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Revizyon mu revize mi?

efenim ” revize ” kelimesi sifattir, yanina bir isim ister; ” revize ilan” gibi. bknz cumle ici: ” revize ilan hazir mi?” ” revizyon ” kelimesi ise surekli aslinda demeye calistiginiz olandir; isimdir kendisi.

Mantalite nedir Türkçesi?

Mantalite Fransızca kökenli bir sözcüktür. İsim olarak kullanılan mantalite kelimesinin anlamı anlayış, düşünce gücü demektir.

Mimari revizyon ne demek?

İmar planı revizyonu nedir? İmar planı revizyonu; yapılan nazım ve uygulama imar planlarının uygulamalarında problem olması halinde veya söz konusu planların ihtiyaca cevap vermemesi durumunda planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi ile ortaya çıkan plana deniyor.

You might be interested:  Mukaddime Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Ürünü revize etmek ne demek?

bir malin bir ariza/hasar nedeniyle fabrikadan cikmadan evvel veyahut fabrikadan ciktiktan sonra ilk asamada geri iade alinmasi ve tamir edilip piyasaya verilmesi durumunda aldigi isim.

Revize vadesi nedir?

bankacılıkta, verilen bir kredinin tahsis tarihinden itibaren yeniden değerlendirilmesi gereken tarih.revizyon vadesi genellikle bir yıldır.

Revizyona açılmıştır ne demek?

Revizyon, meydana gelen çalışmanın incelendikten sonra tekrardan gözden geçirilmesi manasına gelmektedir. Raporlar, fizibilite raporları, proje sunumları vb. pek çok çalışmanın revizyona uğraması söz konusudur.

Yeni birim fiyat revize edilir mı?

Yeni birim fiyatla oluşturulan iş kalemlerine revize fiyat uygulanamaz. İş kaleminin miktarında %20 geçen bir artış olmalıdır. İş kaleminin miktarında %20 geçen artış aynı zamanda sözleşme bedelinin %1 inden fazla olmalıdır.

Sabit birim fiyat nedir?

Sabit fiyat sözleşmelerinde işveren, yapılacak iş için daha önceden belirlenmiş ücretin tamamını veya projedeki iş kalemlerinin ayrı ayrı belirlenmiş birim fiyatları üzerinden kısmi ödemelerini yükleniciye yapar.

Revize fiyat teklifi nedir?

Revize Birim Fiyat; birim fiyatlı yapım işlerinde, teklif mektubu eki cetvelde yer alan veya yeni birim fiyat belirlenmek suretiyle eklenen iş kalemlerinin miktarları arttıkça, şartları taşıması halinde, ortaya çıkan yeni fiyatlardır.

Illegal ne demek TDK?

Legal: Kelime anlamı olarak Yasal olan anlamına gelmektedir, yada yasa dışı olmayan anlamlarına gelmektedir. İllegal: Legal kelimesinin karşıt anlamlısı İllegal Kelimesi de ” Kanuni olmayan, yasa dışı ” Anlamlarına gelmektedir.

Revizyon numarası ne demektir?

Revizyon Tarihi: Dokümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder. Revizyon Numarası: Dokümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder.

Makina Revizyonu ne demek?

Makineyi, motoru vb.yi yeniden gözden geçirme, inceleme, denetleme, kontrol etme.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *