Reaktif Ne Demek?(Çözünme)

Reaktif ne demek türkçesi?

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre reaktif kelimesinin anlamı ayıraç ve belirteç anlamına gelmektedir. Kimyada reaktif kelimesi kimyasal tepkime de harcanıp ürüne dönüşen bileşiktir.

Reaktif özellik ne demek?

Kimyada ayıraç, reaktif, reajan veya reaktant belli bir bileşik ile karakteristik bir reaksiyona girebilen, ve bu sayede o bileşiğin varlığını hatta miktarını belirlemeye yarayan ve reaksiyondan ürün üretmeye yarayan bir bileşiktir.

Reaktif ne demek Ürün mu giren mı?

Reaktif giren mi ürün mü? > Tepkimeye giren maddelere “ reaktif ”, tepkimeden çıkan maddelere ise “ ürün ” denir. > Reaktiflerin formülleri sol tarafa, ürünlerin formülleri ise sağ tarafa yazılır.

Reaktif ne demek sağlık?

Bir harekete, karşı hareket gösteren; herhangibir harekete karşıt olarak oluşan; reaktif.

Proaktif ve reaktif ne demek?

Proaktif kişi sorunlar oluşmadan önce sorunları tahmin eder ve önlemlerini alır. Reaktif kişi ise sorunlar ortaya çıktıktan sonra tabiri caizse “iş işten geçtikten sonra” önlem almaya, sorunu çözmeye çalışır.

Reaktif süreç nedir?

reaktif, olay gerceklestikten sonraki eylemleri ifade eder. buna bagli olarak reaktif insan is isten gectikten sonra onlem almayi, harekete gecmeyi dusunur ve kendisiyle barisik olmadigindan bu tur eylemleri dusunup onceden dusunmeyi harekete gecmeyi onemsemez.

You might be interested:  Xd Ne Demek? (Question)

Reaktif davranmak ne demek?

Reaktif Kişilik; Karşılaşılan sıkıntı ve olumsuzluklardan nasıl kurtulacağına bakar. Olaylar olduktan sonra çözüm bulma gayretindedir. Reaktif kişilik, dış faktörlerin yönlendirdiği kişilikler için kullanılır. Bu kişilikler; panik, güvenlik duygusunu yitirmiş kırılgan kişiliklerdir.

Sınırlayıcı reaktif nedir kimya?

Reaktan sınırlayıcı veya kısıtlayıcı reaktif a, reaktan bir de kimyasal reaksiyon miktarını belirleyen bir ürün oluşturulur. Bir sınırlayıcı reaktan olduğu neden elementler ve bileşikler uygun tepki olduğunu mol oranı, dengeli bir kimyasal eşitlik aralarında.

Sporda reaktif ne demek?

Reaktif kuvvet, bir kasın eksantrik kasılmadan konsantrik kasılmaya hızlı bir şekilde geçme yeteneği olarak da tanımlanabilir. Minimal bir sürede maksimum kuvvet geliştirme becerisi birçok spor disiplini için gereklidir.

Ürün verimi nedir?

Kimyasal tepkimelerde çoğu kez beklenen miktarda ürün elde edilemez. Elde edilen miktarın tepkime denkleminden beklenen miktarına oranına verim denir.

Tepkime denklemi ne demek?

Denklem; reaksiyona giren (reaktif) ve reaksiyon sonucu oluşan maddelerin (ürünler) cins ve miktarlarını belirten semboller topluluğudur.

Sınırlayıcı Tepken nedir?

Bir tepkimeden ürün oluşması için tepkenlerin tüketilmesi gerekir. Tepkenler ortamda olduğu sürece tepkime devasm eder ve ürün oluşur. Tepkenlerden birisi diğerinden önce biterse bu durumda tepkime devam etmez. Biten tepken tepkimenin sonlanmasına sebep olduğu için « sınırlayıcı bileşen» adını alır.

Emosyonel ne demek TDK?

Emosyonel, heyecan ve duyguyla ilgili olan, çabuk heyecanlanan veya duygulanan anlamlarında kullanılan bir kelimedir.

Reaktif işletme ne demek?

Reaktif olan bir kişi/ işletme /kurum/kuruluş aslında cereyan etmiş olan olaya tepki verendir. Proaktif olan ise gelecek ortaya çıkacak durumu önceden sezip ona göre tedbir alan ve dolayısı ile de öngörülü olarak hareket edebilme kabiliyetine sahip olandır.

Reaktif izleme ne demek?

Kısaca reaktif yaklaşım, süregelen zaman içinde bir problem gerçekleştikten sonra, olayın neden ve sonuçlarını incelemeyi ve aksaklıkların giderilmesi adına işin yeniden düzenlenmesini ifade etmektedir. Tabir-i caizse, iş işten geçtikten sonra önlem almaktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *