Re Sen Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Arapça bir sözcük olan resen dilimizde uzun dönemlerden beri kullanılmaktadır. Bu sözcük, anlam itibariyle “kendiliğinden, kendi başına” demektir. Bu sözcük günümüzde özellikle hukuk alanında kullanılmaktadır.

Hakim tarafından resen ne demek?

RESEN SORUŞTURMA Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır.

Re’sen nazara almak ne demek?

çoğunlukla hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir sözcükdür., hakimler kamu davlalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır.

Resen inceleme nedir?

Resen kelime anlamı olarak kendi başına, kendiliğinden, bağımsız olarak kullanılıyor. Hukuki bir tabir olan resen soruşturma ise kendiliğinden yapılan araştırma olarak isimlendirilebilir. Yani bir şikayet söz konusu olmasa da kendiliğinden başlatılan inceleme, araştırma, soruşturma olarak belirtilebilir.

Resen hareket etmek ne demek?

Türk Dil Kurumu tarafından kendiliğinden olarak tanımlanan resen kavramı, hukuk süreçlerinde de hakimin herhangi bir talep olmaksızın kendi kendine karar vermesi olarak ifade edilebilir.

Dosyanın re’sen ele alınması ne demek?

Resen, kimseye danışılmadan yani bağımsız olarak anlamına gelmektedir. Resen kelimesi bu anlamıyla kanunlarda, mahkeme raporlarında ve benzeri belgelerde sıklıkla kullanılmaktadır.

You might be interested:  Tedarik Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Resen dikkate almak ne demek?

Genellikle hukuki konularda kullanılan bir terim olan resen kendiliğinden, başka birine danışmaksızın, herhangi bir isteğe gerek duyulmadan, bağımsız anlamına gelir.

Nazar almak ne demek?

Nazar nedir? “Hayranlık ve aşırı beğenme esnasında biraz da kıskançlığın etkisi ile gözlerden yayılan ışınların meydana getirdiği ve genelde bakılan nesnelerin bozulması, kırılması ya da eğer insansa sağlının bozulması şeklinde tezahür eden olaylar, halk arasında nazarla açıklanmaktadır.

Resen düzeltme ne demek?

Yanlış olarak gerçekleştirilmiş olmalarında kuşku edilmeyen açık ve kesin nitelikteki vergi bozukluklarının doğrudan doğruya yönetimce düzeltilmesi.

Resen atama ne demek?

Memurun atamasının kendiliğinden gerçekleşmesi kanunda resen atama olarak adlandırılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller kendi tercihleri dışında bir göreve atanırlarsa oluşacak durum resen atama olarak adlandırılmaktadır.

Re’sen icra yetkisi ne demek?

İdarenin re ‘ sen icra yetkisi, idarenin icrai kararlarının veya bir kanun hükmünün gereklerini, araya yargısal bir karar girmeksizin doğrudan uygulayabilmesidir.

Resen kapatma ne demek?

Resen terkin esas ana sebebi sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen mükellefler konusundan vergi dairelerinin yaptırım gücünü kullanarak önlem getirmektir.

Re’sen nasıl yazılır TDK?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Res en şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Resen şeklinde olmalıdır.

Kesin süre içinde davacının teminatı yatırmaması halinde ne olur?

Mahkeme tarafından davacının teminat yatırması gerektiğine karar verildikten sonra hakim tarafından re’sen belirlenecek olan teminat miktarı belirlenen kesin süre içerisinde davanın esasına girilmeden önce yatırılmak zorundadır. Aksi halde dava usulden reddedilir.

Re’sen araştırma ilkesi nedir?

Kendiliğinden (re’sen) araştırma ilkesi dava malzemesinin hazırlanmasında, tarafların yanında, hâkimin de görevli olması hali olup, bu ilke kamu yararı gerekçesine dayanır ve taraflarca hazırlama ilkesinin istisnasıdır.

You might be interested:  Cfo Ne Demek?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işler nelerdir?

Bu ilkenin uygulandığı davalar daha çok tarafların konusu üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri davalardır. Mesela; boşanma ve ayrılık davası, babalık davası, evlenmenin butlanı, nüfus kayıt düzeltme davası, savcının açtığı davalarda, tapulama mahkemesinde, dava şartlarının incelenmesinde bu ilke uygulanır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *