Radikal Karar Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Radikal karar, belli bir konu hakkında tamamen sıra dışı ve kimsenin beklemediği yönde verilen karar demektir. Bu tür kararlar genellikle onaylanmaz ve tepki çeker.

Radikal karar ne anlama geliyor?

RADİKAL KARAR NE DEMEK TDK Alışılmamış ve daha önce denenmemiş kararlara radikal karar denir. Örneğin, bütün ömrünü aynı şehirde geçiren birinin bir anda yurt dışına yerleşme kararı alması radikal bir karardır.

Radikal olmak ne anlama gelir?

Radikalizm veya köktencilik; köktenci yöntemlerle değerler sistemi ve devrimsel yollar çerçevesinde toplumsal değişim ve toplumsal yapılara odaklanan siyasi ilkeleri savunur. Latince “kök” anlamına gelen radix sözcüğünden türemiştir. Aşırılık anlayışı subjektif olabileceği için radikalizm görüşü de subjektif olabilir.

Radikal ne demek örnek?

Kimyada radikaller (çoğu zaman serbest radikal olarak değinilir) eşleşmemiş elektronu olan atom, molekül veya iyonlardır. Örneğin, metil alkolün bir metil radikali ve bir hidroksil radikalinden oluştuğu söylenirdi.

Radikal teori nedir?

Çoğunlukla Marksist veya anarşist varsayımlardan yola çıkarak, alternatif model geliştirmek veya uzlaşmacı somut ara çözümler üretmekten ziyade, mevcut düşünce biçimi ve sosyal yapının bir bölümünün değil, tamamının sorgulanması üzerinde odaklanan teorik çabaların genel adı.

Radikal islamcı ne demek?

Radikal İslam diğer dinlere karşı tolerans göstermeden ve laiklik karşıtı olan bakış açısıdır. Diğer ismi de Köktendinciliktir. Bu terim Kitab-ı Mukaddes ile ortaya çıkmıştır. Radikal İslam ‘a göre tüm dini metinler en ince ayrıntısına göre anlaşılmalıdır.

You might be interested:  Hayıflanma Ne Demek? (Question)

Radikal inanç nedir?

Kökten dincilik (radikal dincilik, dinî fundamentalizm veya aşırı dincilik), genellikle dinî esaslı aslî kaidelere geri dönme talebiyle kendini belli eden ve bu kaidelere katı bir biçimde bağlı olan, diğer görüşlere karşı toleranssız ve laiklik karşıtı dinî hareket veya bakış açısı.

Radikal tedavi ne demek?

Radikal tedavi (rasyonel); ilaçla hastalığın nedeninin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

Serbest radikal ne demek?

Oksidatif stres altında olan vücudumuzda oksijen çiftlenmiş elektronu olmayan iki ayrı atoma ayrılır. Tek başına dolaşan ve eksik elektronu olan bu atomlara serbest radikal denir. Serbest radikaller birçok hastalığa sebep olabilir.

Radikal ne demek vikipedi?

Radikal (kimya), eşleşmemiş elektronu olan bir atom, molekül veya iyon.

Serbest radikal türleri nelerdir?

Organizmamızdaki serbest radikallerin en büyük kısmı oksijenden oluşan radikallerdir. Oksijen molekülünün kısmi indirgenmesinden reaktif oksijen türleri (ROS); hidroksil (OH) radikali ve süperoksit radikali (O2) oluşmaktadır.

Radikal kök nedir?

Fransızca kökene sahip bir sıfat olan radikal sözcüğü, etimolojik şekilde kök manasına gelen radix kelimesine ”alis” ekinin getirilmesi ile beraber oluşturulmuştur. Kelime manası olarak kökene bağlı, köklü ve temele dayalı anlamlarını taşır. TDK’ya göre radikalin anlamı, ”kökten” olarak açıklanmaktadır.

Sosyalist ne demek kelime anlamı?

Kelime anlamı (Sosio: Toplum, Halk) itibarıyla bakıldığında üretici gücün insan, insan emeği ve dolayısıyla toplum olduğu düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir sistemdir. Çeşitli sosyalist teorilerde devletçilik prensibi mutlak olarak geçerlidir. Devlet üretime hakim güç olarak ön plana çıkar.

Analitik ne anlama gelir?

Analitik kelime anlamı itibariyle ‘çözümlemeli’ olarak bilinmektedir. Herhangi bir durumu ya da sorunsalı çözüme kavuşturmak adına yapılan çalışmalar bütünü olarak da dile getirilebilir.

Seküler kadın ne demek?

Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.

You might be interested:  Lifting Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Rasyonel ne anlama gelir?

Rasyonel kelimesinin anlamı, ”Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, hesaplı, ussal” olarak TDK Sözlüğünde yer almaktadır. Bu anlamı genel terim anlamıyla ilişkilendirmek gerekir. Genel ifadesi bu şekilde bilinir. Rasyonel kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *