Progresif Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Progresif ne demek Tıpta?

Progressive terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelimedir. Progressive teriminin tıbbi anlamı; a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).

Progresif ne demek felsefe?

toplumsal hayatta değişiklikler yapılarak ilerleme gösterilmesi fikrini savunan kimse.

Progrese ne demek?

Progresyon, “ilerleme”, “kötüleşme” demektir ve progresyonsuz sağkalım süresi, çeviri olarak ilerlemesiz yaşam süresi anlamına gelmektedir. Onkolojide en sık kullanılan terimlerden birisidir.

Rezolüsyon ne demek tıp?

1-Bir bileşiğin, kendisini oluşturan unsurlara ayrılması; erime; çözünme; ayrışma; rezolüsyon. 2- Patolojik bir durumun normale dönmesi (Hastalığın iyileşmesi, ateşin düşmesi, şişin inmesi ya da iltihabi eksüdanm ortadan kalkması gibi). 3- Optik aracın, çok yakm iki unsurun sınırlarını birbirinden ayırarak net

Rezistif ne demek?

elektronikte ‘direnç özelliği gösteren’ demektir. bir devre elemanının ya da bir devrenin rezistif özellik göstermesi demek akım ve geriliminin aynı fazda olması demektir.

Progresif görünüm ne demek?

ilerleyici. İleri giden, ilerleyen. İlerleyen, gittikçe ilerleyen, progresif. Geleneklere bağlanmadan toplumsal gelişme yönünde değişiklikler yapılmasını ileri süren kimse.

Progressive rock müzik ne demek?

Progresif rock grupları standart rock veya popüler müzikteki bent-nakarat düzeni üzerine kurulu şarkı yapılarının ötesine geçerek ” rock müziğin teknik ve kompozisyon sınırlarını” zorlamışlardır. Bunun ötesinde aranjmanlarda sık sık klasik, caz ve avangart unsurlar bulunur. Enstrümantal şarkılar daha yaygındır.

You might be interested:  Senkronizasyon Ne Demek?(Çözülmüş)

Persistan ne demek tıp?

Devamlı mevcut olan. kesilmeksizin devam eden. geçmeyen. inatçı.

Spor progresyon nedir?

Basitçe, kaslarınızın alıştığından daha fazla çalışmasını sağlayarak kas kütlesi oluşturduğunuz anlamına gelir.

Sağ kalım ne demek?

Biz modern tıbbın hekimleri, tabiri caizse bu matematiksel dünyanın içinde kaybolup gidiyoruz. Kanser hastalarının en sık duydukları sağkalım yani İngilizcesi ile “survival”, kanser türü hastalıklara yakalandıktan sonra yaşanılan süre demek.

Kanserde sağkalım nedir?

Bu aslında, matematiksel bir orandır; örneğin herhangi bir kanser türünde, belli bir evrede 100 hastamız olsun. Uygulanan bir tedavi ile bu kanser türünde 5 yıllık sağkalım % 60 dediğimiz zaman, bu 100 hastanın 5 yıl sonunda 60’ının hayatta kaldığı, 40’ının ise vefat ettiği anlamına gelir.

Boyutsal rezolüsyon nedir?

Boyutsal rezolüsyon, komşu en küçük iki yapının ayırt edilebilme gücünü gösterir. Piksel boyutlarının küçül- tülmesi ile komşu dokuların ayırt edilebilmesi artar ve buna bağlı olarak boyutsal rezolüsyon da artar.

Kontrast rezolüsyon nedir?

Kontrast Çözümleme ( Kontrast Rezolüsyon ) Film üzerindeki farklı yoğunlukları ayırt edebilme yeteneğidir. BTde konvansiyonel röntgen’den daha yüksektir. Kontrast çözümleme gücü başlıca X-ışını şiddeti (intensty) ve dozuna bağlı bir kavramdır.

Süpüratif nedir ne demek?

Cerahat meydana getirici; irin oluşturucu; süpüratif.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *