Palavra Ne Demek?(Çözünme)

, , – . , – .

Palavra ne demek anlamı?

Palavra ne anlama gelir? Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber, uzun ve boşkonuşma, martaval. Genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte.

Palavra ne demek kökeni?

Ladino (Yahudi İspanyolcası) palavra “söz, laf” sözcüğünden alıntıdır. Ladino sözcük İspanyolca aynı anlama gelen palabra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince parabola “simge, mesel, vecize, anlamlı söz” sözcüğünden evrilmiştir.

Palavar ne demek?

Süzgeç, helvacı süzgeci.

Azadeler ne demek?

Azade kelimesi anlam olarak bağımsız, herhangi bir kısıtlaması olmayan ve özgür olan şeklinde ifade edilen bir kavram olmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre azade kelimesinin anlamı, başıboş olan, erkin ve herhangi bir yerde tutuklu olmayan serbest şeklinde açıklanmaktadır.

Palavra sıkmak ne demek?

Palavra savurmak (atmak, sıkmak ): (deyiminin anlamı, argo) Abartmalı söz söylemek, yüksekten atmak.

Mavra muhabbeti nedir?

Mavra yapmak, vakit geçsin diye gevezelik yapmak ve önemsiz konulardan bahsetmek anlamına gelir.

Palavra ispanyolca ne demek?

Palavra kelimesi Türkçe’de “söz, laf” anlamına gelir. Ladino (Yahudi İspanyolcası) palavra “söz, laf” sözcüğünden alıntıdır. Ladino sözcük İspanyolca aynı anlama gelen palabra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince parabola “simge, mesel, vecize, anlamlı söz” sözcüğünden evrilmiştir.

Azada ne demek?

Farsça’da “hür, kurtulmuş, serbest, başına buyruk” mânasına gelir. Tasavvufta sâlik*in benliğinden ve sıfatlarından fâni olup Hakk’ın zât ve sıfatlarıyla bekā bulduğu mahviyet makamı için kullanılan bir terimdir.

Giriftar olmak ne demek?

(Fars. giriften “tutmak, tutulmak”tan giriftār) Tutulmuş, yakalanmış, tutkun, müptelâ: “ Giriftâr -ı aşk.” “ Giriftâr -ı sevdâ.” Giriftar olmak: Yakalanmak, tutulmak, dûçar olmak: Firkatinle oldu bir hâle giriftâr ehl-i aşk / Gûyiyâ ehl-i cehennemdir azâb üstündedir (Zâtî).

You might be interested:  Zuhur Ne Demek?

Edebiyatta azade ne demek?

AZADE: * Azade, tek dize demektir. *Kendi başına tam bir anlam ifade eden dizelere bu ad verilir. * Azade, hiçbir şiirin parçası değildir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *