Otoriter Ne Demek?

Otoriter olmak ne anlama gelir?

Otoriter, istediğini zorla ya da direktif vererek yaptırma gücüne sahip olan kişi / kurum anlamına gelir.

Otorite ne demek TDK?

Bir şeyi yaptırma ya da engelleme gücünü elinde bulunduran kişi veya kurum. 2. Anlamı: Mevcut yönetim, siyasi iktidar, devlet ve hakimiyet.

Otorite nedir güç nedir?

Otorite veya yetke, herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkesi inandırarak bir kişinin kendine sağladığı itaat ve güven; hâkimiyet ve emretme kudreti; yaptırım koyma ve kullanma gücüdür.

Otorite ne demek tarih?

Otorite kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir. – Felsefe, Psikoloji bakımından otorite kelimesi yasak etme, yaptırma, itaat etme hakkı veya gücü anlamına gelir. – Tarih terimi bakımından buyurma, yönetme gücü anlamına gelmektedir.

Otoriter Nedir özellikleri?

Otoriteryanizm, siyaset üzerinde otokratik bir pozisyondur. Otorite ve bu otoritenin idaresine yönelik itaat ile nitelenen bir sosyal organizasyon biçimidir. Bireysel özgürlük karşıtıdır ve mutlak itaate dayanır. Politik anlamda; otoriteryen bir hükûmette siyasal otorite, küçük bir siyasetçi grubunun odağındadır.

Otoriter diktatörlük ne demek?

Diktatörlük (Latince: dictatura), otokratik bir hükûmet biçiminde, yönetimin diktatör olan tek bir birey tarafından yönetilmesi türüdür.

Otoriter kadın ne demek?

Otoriter, kontrolü elinde bulundurmayı seven, patronluk taslayan, buyurgan, vs. kadınlardan bahsediyoruz. Bu sıfatlar sizde olumsuz çağrışımlar yapmış olabilir ama eğer böyle bir kadınla birlikte olursanız ne kadar şanslı olduğunuzu kendi gözlerinizle göreceksiniz.

You might be interested:  Hemhal Ne Demek?(Çözülmüş)

Otoriter düşünce ne demek?

otorite sini kendine hiçbir sınır koymadan kullanan, kendisine karşı çıkılmasını hoş görmeyen, buyurgan tavırlı kimselere de denir.

Despot ne demek TDK?

Despot TDK kelime anlamı hakkında detaylar. TDK açısından bakıldığı zaman Despot kelimesi, ‘Zorba’ anlamına geliyor. Aynı zamanda herhangi bir durum söz konusu olduğunda zor kullanan kişi, toplum ya da yönetici şeklinde de ifade edilebilmektedir.

Örgütte güç nedir?

Güç, örgüt içerisindeki bireylerin davranışlarının oluşmasında ve bu davranışların örgütsel amaçlara hizmet etmesinde üst yönetim tarafından kullanılan bir araçtır.

Yönetim de güç nedir?

Genel bir kavram olarak güç, istenilen sonuçlara ulaşabilmek için olaylar ve kişiler karşısında haklıya hak ettiğini verebilme yeteneğidir. Gerçek güç paylaşılır ve mutlak hakimiyet gerektirmez. Örgütsel anlamda GÜÇ bireylerin istenilen bir davranışı sergilemeleri için ihtiyaç duyulan zaruri bir faktördür.

Kişinin başkalarını hangi konularda etkilediğini ifade eden kavram?

Güç kavram ve ilişkilerini daha açık halde tanımlayabilmek için; Güç alanI (domain of power), kişinin etkileyebildiği kişilerin toplamını belirler. Güç konusu (scope of power) ise, kişinin başkalarını hangi konularda etkilediğini ifade eder.

Merkezi otorite nedir kısa?

Merkezi otorite ise bir toplumda ya da kuruluşta tüm karar ve emirlerin tek bir kaynaktan gelmesidir. Merkezi otorite toplumun ya da örgütün en tepesinde yer alır ve tüm kararlar oradan çıkar.

Yasal akılcı otorite nedir?

Yasal -Ussal Otorite: Yasal -ussal otoritenin varlığı akılcı ilkelere göre oluşturulmuş kanunlara bağlıdır. Geleneksel ve karizmatik otoriteden farklı olarak, insanları bu otoriteye olan inançlarının sebebini kanunları üstünlüğüne olan inançları oluşturur.

Otoriter yaklaşım nedir?

Buna göre otoriter; yetkisine hiçbir sınırlama koymayan, buyurgan ve yapmış olduğu buyruğun hiçbir engel karşısına çıkmadan yerine getirilmesini talep eden kişi veyahut sistem olarak tanımlayabilmekteyiz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *