Optimal Ne Demek?

Optimal düzeyde ne demek?

Optimal düzeyde ne demek? optimum. En elverişli, en iyi olan, optimal. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan sıcaklık, ışık veya gıda v.s. nin yeterli miktarda olması, en uygun, en iyi, optimal.

Optimal nedir tip?

Optimal terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelimedir. Optimal teriminin tıbbi anlamı; a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.

Optimum ne demektir?

Genel anlamı ile bakılacak olduğunda Optimum ‘En uygun, en elverişli’ anlamları taşımaktadır. Aynı zamanda ‘Uygun değer’ olarak da cümle içinde farklı durumlar için değerlendirilebilmektedir. Hem coğrafi bir alan hem bir ortam hem de canlılar üzerinde kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Optimum kan basıncı ne demek?

Optimum tansiyon ne demek? İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir. Gençlerde ve çocuklarda tansiyonun düşük değerleri normal kabul edilebilir.

Optimal nokta ne demektir?

En iyi cevabın elde edildiği nokta. En elverişli durum (sıcaklık, nem, ışık vb.). Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan sıcaklık, ışık veya gıda v.s. nin yeterli miktarda olması, en uygun, en iyi, optimal.

Optimal tedavi ne demek?

Optimal tedavisi, mümkün olan en geniş cerrahi rezeksiyon (maksimum güvenli rezeksiyon) sonrasında adjuvan eşzamanlı kemoradyoterapi ve ardından adjuvan kemoterapidir.

You might be interested:  Survey Ne Demek? (Question)

Optimal amortisör ne malı?

OPTIMAL (Made In Germany) Yedek Parçaları | PsaOpelYedekParca.com.

Optimal mallar ne demek?

Tüketicinin satın alacağı mallardan herbirine yapacağı harcamanın sonuncu lirasından elde edeceği faydanın, malların herbiri itibariyle eşitlenmesi.

Optimal uzunluk nedir?

En büyük gerimin oluştuğu lif uzunluğuna optimal uzunluk denir. Kasın uzunluğu optimal uzunluğunun %60 da iken lif uyarıldığında gerim oluşmaz. Kas lifinin boyu uzadığında ise gerim azalır. %175 lik boyda ve daha uzun boylarda kas uyarılınca gerim oluşmaz.

Optimum Türkçe kelime mi?

Optimum, Latince kökenli bir kelimedir. Bundan dolayı Türkçeye Latinceden geçmiştir. Optimum kelimesinin anlamıysa, en elverişli olan manasına gelmektedir.

Optimum çalışma ne demek?

Optimum çalışma minimum eforla maksimum sonuç elde edilen çalışmadır.

Kalp basıncı optimum ne demek?

Buna göre optimal kan basıncı 120/80 mmHg ve normal kan basıncı da 135/85 mmHg değerinden düşüktür. Kan basıncı düzeyi 130-139/85-89 mmHg olduğunda yüksek-normal, bunun üzerindeki değerler de hipertansiyon olarak kabul edilmektedir.

Arteriyel kan basıncı nedir?

Arterial kan basıncı, kanı kalpten organ ve dokulara taşıyan basınçtır. Kan basıncı SP/DP olarak ifade edilir ve normal fizyolojik koşullarda yetişkinde ortalama değerleri 125/75 mmHg dir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *