Opsiyonel Ne Demek? (Correct answer)

Opsiyonel ne demek tip?

Opsiyonel kelimesi herhangi bir durum ya da olgu karşısında kişinin isteğine bağlı olarak bırakılmış bir nevi açık kapıdır. Örneğin futbolcularla yapılan sözleşmelerde 1 yılı opsiyonlu gibi cümleler ile karşılaşılabilir.

Opsiyonel arabada ne demek?

Bir araçta bulunması zorunlu olmayan ama sürüşü çok daha keyifli ve güvenli kılan tüm özellikler opsiyonel donanım olarak tanımlanır. Bunun dışında günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bu kelime, bir kişinin zorunluluğa değil tamamen isteğe bağlı olan beklentiler demektir.

Opsiyonel ne demek banka?

Bankada opsiyonel ne demek? Alıcısına, belirli bir finansal varlığı önceden belirlenmiş bir vadede, önceden belirlenmiş bir fiyattan, Alma (call) veya Satma (put) hakkı veren, satıcısına ise alma veya satma yükümlülüğü doğuran bir anlaşmadır.

Opsiyonel aktivite nedir?

Opsiyonel aktiviteler ise, zaman ve aktivitenin ger- çekleştirilmesi için iyi tasarlanmış alanlar gerektiren aktivi- telerdir ve dolayısıyla fiziksel çevreye bağımlılığı en yüksek olan aktivite türüdür.

Revize edilmiş hali ne demek?

Daha önce ele alınıp sunulmuş olan bilginin tekrar incelenmesi revize edilmek olarak tanımlanmaktadır. Daha önce yayınlanmış ya da sunulmuş olan bilgi revize edilerek tekrar güncel hali sunulabilir. Burada bilgi verileri tekrar değerlendirilerek en doğru sonuca varıldığını ifade etmektedir.

Referans ne anlama gelir?

‘Tavsiye mektubu’ anlamına gelmektedir. İş başvurusu yaparken CV’nizdeki referans bölümü işe alınmanız açısından önemlidir. Referansın diğer anlamları ise kaynak ve tavsiyedir.

You might be interested:  Yaver Ne Demek? (Correct answer)

Opsiyonel paket nedir?

Opsiyonel Donanım Nedir? – Donanım Paketi. İkinci el araç ilanlarını incelerken sıklıkla gördüğümüz bir ifade olan opsiyonel donanım tanımı aracın standart olmayan ücretli özelliklere sahip olduğu şeklinde ifade edilebilir. Örneğin giriş seviyesi bir Volkswagen Passat modelinde cam tavan seçeneği bulunmuyor.

Opsiyonlanmış ne demektir?

Opsiyonlandı kısaca ‘satıldı’ anlamına gelmektedir. Örneğin, “bu araba Ali Bey’e opsiyonlandı ” ifadesinde o aracın Ali Bey’e satılmış olduğu ifade edilebilir. Araba ve ev gibi ürünler teslimatı anında gerçekleştirilen ürünler değildir.

Araç paketleri ne demek?

Araç satın alımlarında araçta bulunan ek özelliklerin olması tüm bu donanımlara ek olarak alıcının isteği ile satıcı tarafından o araç için opsiyonel olarak sunulan diğer donanımların da isteğe bağlı olarak tercih edilen donanımların yüklenmiş haline donanım paketi denir. Her araç için sunulan farklı seçenekler vardır.

Opsiyon trade nedir?

Opsiyonlar alıcısına hak, satıcısına yükümlülük veren türev ürünlerdir. Opsiyonlar, bir dayanak varlığı belirli bir vadede, belirli bir fiyattan alma ve satma hakkı ya da yükümlülüğü verir. Opsiyonlar yatırım, korunma ve arbitraj amacıyla kullanılabilir.

Şartlı opsiyon nedir?

Şartlı Opsiyon işlemlerinde opsiyon hakkı şarta bağlanmıştır. Başta belirlenen şartın gerçekleşmemesi durumunda ise opsiyon hakkı geçerliliğini kaybeder. Şartlı Opsiyon işleminde, “ Şartlı Opsiyon alan taraf” ve “ Şartlı Opsiyon satan taraf” olmak üzere iki taraf vardır.

Ürün opsiyonu ne demek?

Basitçe opsiyon alıcıya bir ürününü (endeks, hisse senedi,) belli bir fiyattan, belli bir tarihte alım satım hakkını veren kontrattır. Opsiyon bir haktır, zorunluluk değildir. Aynı zamanda şartları ve özellikleri kesin/katı bir biçimde belirlenmiş bir kontrattır.

Kentsel kamusal alanlar nedir?

Kamusal mekânlar, kent sakinlerinin birbiriyle iletişim kurdukları, çeşitli aktiviteleri gerçekleştirdikleri, kent ve toplum yaşamının geçtiği mekânlardır. Bu mekanlar toplumun tüm bireylerinin kullanımına açık olan park, bahçe, yol, meydan, avlu gibi mekânlardır.

You might be interested:  Hace Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Kamusal açık alanlar nelerdir?

Açık Kamusal Alanlar: Bir kentin ya da bir yerleşimin sınırları içinde kalan, topluma, doğrudan ya da dolaylı olarak çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayan ya da sağlama potansiyeli bulunan tüm inşa edilmemiş alanlardır.

Kamusal alan özellikleri nelerdir?

Kamusal alanı kısaca;

  • Ev dışındaki alanlar bütünü,
  • Halkın karşılaştığı alan,
  • Ekonomik yönüyle,ortaklaşa ekonominin merkezi öğesi,
  • Sosyal yönüyle ortak bir dünyanın arabulucusu,
  • Demokrasinin meşrulaştığı alan olarak tanımlamak mümkündür.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *