Obsesif Ne Demek? (Question)

Takıntılı dürtü ve düşünceler anlamını taşıyan obsesyon ile tekrarlayıcı zihinsel davranışlar ve eylemler anlamını taşıyan kompulsiyon davranışları birleşerek bu hastalığı oluşturmaktadır. Obsesyon, yani kişilerin zihinlerinden uzaklaştıramadıkları fikir, dürtü ve düşünceler, kişilerin istemleri dışında gelişmektedir.

Obsesif takıntılar nelerdir?

Obsesif kompulsif bozukluk kendini tekrarlayan bir hastalık türüdür. Obsesif kompulsif bozukluk istenmeyen düşünceler, sürekli müdahil olma, sıkıntı veya endişe veren dürtülerdir. Bu hastalığa sahip kişiler kendilerini zorlayarak tüm düşüncelerini görmezden gelmeye veya onlardan kurtulmaya çalışabilir.

Obsesif kimlere denir?

Obsesyon halinde olan kişilere obsesif adı verilir. Bu durum, anlık ve gelip geçici olumsuz fikirleri ve huzursuzluk halini değil; günlük hayatı etkileyecek kadar şiddetli olan, kontrol edilemeyen takıntılı düşünce ve hareketleri ifade etmek amacıyla kullanılır.

Obsesif ne demek örnekleri?

Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama. El sıkışmayı veya kapı koluna dokunmayı reddetme. Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme. Rutin işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma.

Obsesif insanlara nasıl davranmalı?

Takın hastalarının elinde olmayan düşüncelere sahip olduğu göz önünde bulundurulmalı ve anlamaya çalışılmalıdır. Hastalığı ile alakalı yargılama ya da eleştiride bulunulmamalı, aksine kendisini iyi hissedebilmesi için destek verilmesi, baskıcı ve tutumlu davranışlardan kaçınılmalıdır.

Sürekli olumsuz düşünme hastalığı nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk, mantık dışı olduğunu bilindiği halde tekrar tekrar zihni meşgul eden kontrol altına alınamayan düşünceler ve düşünce takıntılarının sebep olduğu sıkıntının yok olması amacıyla bazı hareketleri defalarca yapmak şeklinde seyreden bir psikiyatrik bozukluktur.

You might be interested:  Uhrevi Ne Demek? (Question)

OKB hastaları Zeki mıdır?

OKB, aslında hassas ve zeki insanların hastalığıdır. Geniş, relaks, vurdumduymaz insanlarda görülen bir durum değildir. Bu kişiler mükemmeliyetçi ve duyarlı bireylerdir.

Obsesif ilişki ne demek?

Obsesyonel ilişkide kişi partnerini aynı zamanda bir tehdit olarak algılar. Kişi kendi tek başınalığına, kendi beliği,ne katlanamaz. Ona göre saplantı nesnesiyle var olabilecektir. Bu yüzden obsesif tarzda ilişki kuran kişilerin ilişki içerisinde partnerine zarar verme ihtimali de söz konusu olabilmektedir.

Obsesif his ne demek?

OKB kişinin istemediği ve tekrarlanan düşünceler, hisler, fikirler, takıntılar veya bir davranışı yapmaya doğru sürülmek. Sıklıkla kişi, obsesif (saplantılı) düşüncelerinden kurtulmak için bir kompulsif (zorlayıcı) davranışı uygulamak durumundadır.

Obsesif ne demek TDK?

OKB kişinin istemediği ve tekrarlanan düşünceler, hisler, fikirler, takıntılar veya bir davranışı yapmaya doğru sürülmek. Sıklıkla kişi, obsesif (saplantılı) düşüncelerinden kurtulmak için bir kompulsif (zorlayıcı) davranışı uygulamak durumundadır.

Obsesyon tipleri nelerdir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Çeşitleri

 • Bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonu.
 • Kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu.
 • Elinde olmadan başkalarına zarar verecek derecede saldırgan davranışlar sergilemek.
 • Cinsel içerikli obsesyonlar.
 • Sayma kompulsiyonlar.
 • Biriktirme / saklama kompulsiyonları

Takıntı hastalığı belirtileri nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) belirtileri nelerdir?

 • Aşırı kuşku ve sürekli güven ihtiyacı
 • Simetri, düzen ve kusursuzluk dürtüsü
 • Günahkâr düşünmekten korkma.
 • Sosyal açıdan kabul edilmez bir davranışta bulunmaktan ya da rezil olmaktan korkma.
 • Hata yapmaktan korkma.
 • Başkasına zarar vermekten korkma.

Takıntılı insan nasıl olur?

Bu kişiler bir şey üzerinde kontrol sahibi olamama ihtimali varsa aşırı derecede kaygı yaşarlar ve bu nedenle bu tür durumlardan kaçınırlar. Kontrol sağlayamadıkları durumlarda ise öfkelenirler. Aşırı kontrollü halleri, madde bağımlılığı, dikkatsiz cinsel ilişki kurma, finansal sorumsuzluk gibi durumları engeller.

You might be interested:  Siyonizm Ne Demek?

OKB atakları ne kadar sürer?

Çoğu kez bir psikiyatriste gelip, tedavi olana kadar 5-10 yıl geçer. %80 vaka 25 yaşın altında başlamakta, kronik seyirli bir hastalık olmasına karşın, OKB belirtileri zaman zaman 6 aydan uzun süreler kaybolabilmektedir.

Obsesyonlardan nasıl kurtulurum?

Adım Adım Takıntılardan Kurtulmak

 1. Takıntıları kağıda aktarmak.
 2. Olaylara pozitif taraftan bakmak.
 3. Takıntıların geçici olduğunun farkında olmak.
 4. Pozitif insanlar ile arkadaşlık yapın.
 5. Kazanımları kaybetmeyin.
 6. Spor yapın.
 7. Uğraş sahibi olun.
 8. Uyku düzeninize dikkat edin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *