Nüsha Ne Demek?(Çözülmüş)

2 nüsha halinde ne demek?

2 nüsha halinde ne demek? İki nüsha demek aynı belgenin ıslak imzalı iki orjinali demektir. Yani fotokopi olmaz.

Orijinal nüsha ne demek?

Yazılı bir şeyden çıkarılan suret.

Nüsha tavsifi ne demek?

Nüsha tavsifi, bir el yazması nüshanın cildi, kâğıdı, yazı türü, va- rak/sayfa, sütun ve satır sayısı gibi fizikî özellikleriyle istinsah tarihi, müstensihi ve ilk ve son kısımlarının gösterildiği nitelik tanımlamasıdır.

1 asıl nüsha ne demek?

Bir yazma eserin veya belgenin özgün biçimi, asli nüsha.

Fotokopi nüsha mıdır?

Kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin de “Aslına uygundur” ya da “Aslı gibidir” şerhi ile onaylayanın imzası veya kaşesini ihtiva etmesi halinde mahiyeti itibarıyla suret; kâğıdın taraflarınca ayrıca imzalanması halinde ise nüsha olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Islak imzalı nüsha ne demek?

orjinal metin üzerindeki imzadır. islak imza suret veya fotokopi üzerinde olmaz. belgenin orjinal olduğunun göstergesidir çoğu zaman. genelde mavi tükenmez veya dolma kalemle atılır zira yazılar siyah mürekkeple yazıldığından belgenin fotokopi değil de orjinal olduğunu kolayca fark edilsin diye.

Nüsha ne demek edebiyat?

Nüsha kelimesi anlam olarak, yazılı olan bir eserin tıpkısı aynısı ve eşi olan anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre nüsha kelimesi, birbirinin aynısı olan yazılı şeyleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Nüsha kelimesi aynı zamanda; benzeri olan, tıpkısı ve kopya anlamlarında da kullanılmaktadır.

You might be interested:  Teşkilat Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Nush nedir TDK?

Nush kelimesi Türkçe’de “öğüt, nasihat” anlamına gelir.

Asıl kopya nedir?

Yabancı bir filmin başka bir dilde sözlendirilmemiş eşlemi; çevrildiği dildeki eşlemi.

Nüsha ne demek hukuk?

İlgili sirküler kapsamında nüsha, Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri olarak tanımlanmıştır.

Müellif yazması ne demek?

Yazma eselerde, eseri yazan kimse müellif (yazar)’dır. Bir de bu eseri kâğıt üzerine geçiren, yazan kişi; müstensih (hattat) vardır. Müellif, eseri telif eder, müstensih bundan veya daha sonra meydana gelmiş olan çeşitli nüshaları birinden istinsah (kopya) ederek çoğaltır.

Tecrit altında ne demek?

Tecrit, izolasyon veya hiçleşme, bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi hâline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak yalnızlığa terk etme halidir. Kişinin bunu kendi kendine yapması ise inziva olarak nitelenir.

Nüans kelime anlamı nedir?

Herhangi ince bir durumun ayrıntılarını ve farkını göstermek amaçlı kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu açısından ise ‘ayırtı’ anlamı üzerinden değerlendirilir. Aynı zamanda ‘ince ayrım’ şeklinde de ifade etmek mümkün. Hem sanat dünyasında hem de iş dünyasında kullanılan bir kelimedir.

Muktedir kılmak ne demek?

İslam Dininde Muktedir Kelimesi Ne Demektir? Sözlük anlamı ile muktedir olmak gücü yetmek ve ölçü ile yapmak anlamında kullanılır. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu kelime dilimizde sıfat olarak kullanılmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *