Nüktedan Ne Demek?(Çözülmüş)

Nuktedanlık ne demek?

NÜKTEDANLIK. i. Nüktedan olma durumu, nüktecilik: Zekâsı, inceliği, zerâfeti, nüktedanlığı ve bilhassa mûsikî kültürü ile bir anda alâkayı üstünde toplayan müstesnâ bir kimseydi (Sâmiha Ayverdi).

Nüktedar ne demektir?

Nükteli söz söyleyen. Nükteli konuşan. Osmanlıca’da yazılışı: nüktedâr.

Nüktedan ne demek edebiyat?

Çok, daha çok, daha fazla. Çoğalma, artma.

Nükteli söz nedir?

Nükte kelimesi bir isim olarak kullanılır. Genellikle şaka bir söz için kullanılan bu kelime, ince ve kibar şekilde yapılan espri anlamındadır. TDK’da Nükte Yapmak Nedir? TDK tarafından yapılan açıklamaya göre nükte yapmak; esprili yani nükteli bir söz söylemek anlamındadır.

Hiciv nedir ne anlama gelir?

Hiciv, edebiyat ve sanatta, bir kişi, bir olay ya da durumun, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirildiği bir tür. Hiciv terimi, hicviye ve yergi ile eş anlamlıdır.

Kinaye sezmek ne demek?

Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen, mecaz anlamdır. Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır.

Spontanlık tanımı nedir?

Kendi kendine ve kendiliğinden olan anlamlarına gelir. Spontane cümle içinde kullanımına baktığımızda şöyle bir örnek verebiliriz; “Her şey spontane gelişti.” Bu cümle olayların kendiliğinden geliştiğini ve anlık bir durum neticesinde olduğunu belirtir.

You might be interested:  Liva Ne Demek?(Çözünme)

Sana müstesna ne demek?

Müstesna Kelimesinin Anlamı: Benzeri az bulunan, benzeri olmayan, istisna olan anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Müstesna kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Müstesna ile ilgili cümleler: *Senin müstesna bir yerin var.

Otantik anlami nedir?

TDK ‘ya göre otantik, eski zamanlardan bu yana özelliklerini koruyan anlamındadır. Bu açıklamaya göre bir şeyin otantik kabul edilmesi, onun niteliklerini değiştirmemiş olması demektir. Otantik sözcüğü, bazı kullanımlarda bohem tarz anlamını taşımaktadır.

Nükteli bir dil ne demek?

Genellikle şaka bir söz için kullanılan bu kelime, ince ve kibar şekilde yapılan espri anlamındadır. TDK tarafından yapılan açıklamaya göre nükte yapmak; esprili yani nükteli bir söz söylemek anlamındadır.

Nüktedan ne demek Ekşi?

nüktedan; dil bilgisi yönünden türkçe’de sıfat olarak kullanılan, kökeni arapça, farsça dillerine dayanan, yazıda, resimde, sözde ve davranışta şakalı, derin anlam içeren espirili söz anlamında kullanılan düşündürücü kelime.

Nüktedan kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nükteler ince anlamlı ve hoş şakalar, zarif esprilerdir. Nüktedan kelimesi, nükteci ve esprili kelimeleri ile de eş anlamlıdır. Nükte kelimesi Arapça “şaka, espri” anlamına gelen “nkt” kökünden türemiştir.

Nükte nedir örnek?

Nükte nedir örnek? 3. İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri: “Hoş konuşur, nükteleri kahvelere intikal etmiştir, kıyafeti ve tavrı zariftir.” -H. E. Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri: Bu fıkradaki nükteyi anlayamadım.

Nükte yapmak ne demek TDK?

Nükte Arapça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu’na bakıldığında ise nükte kelimesinin karşılığı olarak ‘ince anlamlı, düşündürücü ve şakalı olan söz’ anlamına geldiği görülüyor.

Öteden beri olmak ne demek?

➡ Öteden beri deyiminin anlamı:Oldukça uzun zamandan beri, eskiden beri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *