Nükte Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Nükte ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu’na bakıldığında ise nükte kelimesinin karşılığı olarak ‘ince anlamlı, düşündürücü ve şakalı olan söz’ anlamına geldiği görülüyor.

Nükte nedir örnek?

Nükte nedir örnek? 3. İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri: “Hoş konuşur, nükteleri kahvelere intikal etmiştir, kıyafeti ve tavrı zariftir.” -H. E. Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri: Bu fıkradaki nükteyi anlayamadım.

Nükteli soz nedir?

Nükte kelimesi bir isim olarak kullanılır. Genellikle şaka bir söz için kullanılan bu kelime, ince ve kibar şekilde yapılan espri anlamındadır. TDK’da Nükte Yapmak Nedir? TDK tarafından yapılan açıklamaya göre nükte yapmak; esprili yani nükteli bir söz söylemek anlamındadır.

Nüktedan ne anlama gelir?

Esprili anlamına gelir. Cümle içerisinde kullanacak olursa. “O öylesine biriydiki bir yandan üzebilirken bir yandan nüktedan davranışları sevinç göz yaşlarına neden olabiliyordu” gibi

Yer yapmak ne demek?

Olası bir avantajı elde etmek için ön hazırlık yapmak.

Nüktelerle ne demek?

Nükteli nedir TDK? Genellikle şaka bir söz için kullanılan bu kelime, ince ve kibar şekilde yapılan espri anlamındadır.

Nükte eleştiri mi?

Nükte veya epigram, her türlü konuda yazılmış kısa manzumelere verilen addır. Ancak epigramlar daha çok kısa ve özlü eleştiriler için kullanılmıştır. Nükte, Arapçada: ince manalı, zarif ve şakalı söz anlamına gelir.

You might be interested:  About Ne Demek?(Çözülmüş)

Arapçada Nukte ne demek?

Nükte kelimesi Türkçe’de “şaka, espri” anlamına gelir. Arapça nkt kökünden gelen nuktat نكتة z “şaka, espri” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakata نكت z “dürttü, sivri bir şeyle dokundu” fiilinin ismi merresidir.

Üstün körü ne demek?

Üstünkörü kelimesi, herhangi bir işi özen göstermeden fazla incelemeden alelade yapma şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Türk Dil Kurumu üstünkörü kelimesini; bir işin inceliklerine inilmeden, yüzeysel olarak, gelişigüzel bir şekilde baştan savılarak yapılması şeklinde açıklamaktadır.

Alıcı istidadı ne demek?

Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek.

Nükte sanatı nedir?

İnce mânalı söz, idraki ve anlaşılması nezâket ve zarifliğe dayanan nazik husus. ibarenin asıl mânasından başka olan nazik ve lâtif mânâ, dikkatle anlaşılabilen ince mânâ. 2. Yere ağaçla vurup eser bırakmak.

Özgün olmak ne demek?

Başkalarından farklı, kendine ait olan demektir. Özgün Olmak Ne Anlama Gelir? – Bir sıfat olarak sadece kendine özgü olan ve orijinal bir nitelik taşıyan demektir. – Nitelik olarak benzerlerinden üstün olan anlamına gelir.

Nüktedanlık ne demek TDK?

NÜKTEDANLIK. i. Nüktedan olma durumu, nüktecilik: Zekâsı, inceliği, zerâfeti, nüktedanlığı ve bilhassa mûsikî kültürü ile bir anda alâkayı üstünde toplayan müstesnâ bir kimseydi (Sâmiha Ayverdi).

Kinaye sezmek ne demek?

Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen, mecaz anlamdır. Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır.

Otantik anlami nedir?

TDK ‘ya göre otantik, eski zamanlardan bu yana özelliklerini koruyan anlamındadır. Bu açıklamaya göre bir şeyin otantik kabul edilmesi, onun niteliklerini değiştirmemiş olması demektir. Otantik sözcüğü, bazı kullanımlarda bohem tarz anlamını taşımaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *