Nihai Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Nihai ne demek örnek?

– Herhangi bir konuda alınan son karar, – Yargılama sonunda verilen karar, Özellikle mahkeme sonlandığı zaman sonuç için nihai karar yani verilmiş olan gerçek karar anlamı çıkmaktadır.

Nihai karar ne anlama gelir?

Nihai karar verilmesi, artık davanın kesin olarak sonuçlandığını gösterir. Dava dosyasına bir karar verildiğini ve bu kararın hiç bir şekilde değiştirilemeyeceğini bildirir. Bu kararın kaydedilme durumu ise, verilen kararın kaydedildiğini gösterir.

Nihai ne demek din kültürü?

Nihai kelimesi Türkçe’de “son, uç, bir şeyin sonu” anlamına gelir. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen nihāyat نهاية z sözcüğü ile eş kökenlidir.

Nihadi ne demek?

Huy, tabiat, hilkat, bünye, yaratılış.

Kredi nihai karar ne demek?

İlk aşamada onay alan tüketici istenilen evrakları şube yoluyla ya da online olarak genel müdürlükle paylaştıktan sonra kredi konusunda nihai karar alınır. Genel müdürlük tahsis biriminden gelen karar, kredi konusunda verilen son karardır ve bu karar geçerli olur.

Nihai ne demek hukuk?

Herhangi bir dava sonunda mahkeme tarafından verilen son karar nihai karardır. Bu alınan son karar kesinleşmiş nihai karar olarak adlandırılır. Mahkeme, usüle veya esasa ilişkin nihai kararla davaya son verir.

You might be interested:  Paragraf Ne Demek? (Question)

Dava sonucu nihai karar ne demek?

2. isim, hukuk Yargılama sonunda verilen karar. Nihai karar, hukuk yargılama süreçlerinde sıklıkla karşılaşabilecek olduğunuz ifadelerden olup; mahkeme tarafından iddia ve savunmaların dinlenmiş olduğu, gerekli incelemelerin tamamlandığı ve akabinde karar verilmiş olduğunu ifade edilmektedir.

Nihai karar ne zaman kesinleşir?

Kararın kesinleşmesi için hiçbir kanun yolunun kalmamış olması yani tüketilmiş olması gerekmektedir. Daha açık bir ifade ile temyiz edilmemiş karar temyiz süresi geçene kadar kesinleşmemiştir. Örnek olarak ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu karar verildiği anda kesinleşmemiştir.

Nihai karar ne demek idari yargıda?

İdari yargı mercileri ara karar ve nihai karar olmak üzere iki temel şekilde yargılama fonksiyonunu yerine getirirler. Ara kararlar, esas hakkında karar verebilmek için usule yönelik olarak verilen ve yargılamayı ilerletip kolaylaştıran kararlardır. Nihai karar ise yargılamaya son veren kararlardır.

Nihai kalite nedir?

Uygunluk kalitesi: Tasarım kalitesi ile belirlenen spesifikasyonlara üretim esnasında uyma derecesine denir. Kullanım kalitesi: Ürünün nihai kalitesidir, koruyucu ambalajlama, taşıma, yerleştirme, bakım ve onarım işlerinde kalite gereklerine uyulması olarak tanımlanır.

Nihai fayda ne demek?

Parçalara ayrılan bir malın değerinin en önemsiz parçasının sağladığı yarar ile ölçüleceğini ileri süren kuram.

Yegane varlık ne demek?

Türk Dil Kurumu yegane kelimesi için karşılık olarak, ‘biricik ya da tek’ anlamlarını sunuyor. Aynı zamanda çok özel ve başka bir eşi benzeri olmayan şeklinde de ifade etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber insan ya da hayvanlar ile beraber pek çok eşya için kullanılabilmektedir.

Kinaye sezmek ne demek?

Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen, mecaz anlamdır. Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır.

You might be interested:  Kalimera Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Son kesti ne demek?

ramazan ayı başlamadan içilen son içkiye son kesti denir. sahura kalkılacak gecenin bir gün öncesi yapılır.

Talep açıklaması nedir?

Talep piyasalarda, belirli bir mal ve hizmete yönelen, belirli bir satın alma gücüyle desteklenmiş, satın alma isteğidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *