Nezdinde Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Kelime anlamı itibariyle nezdinde ‘yanında, huzurunda ve gözetiminde’ anlamları taşımaktadır. Bu üç anlam kapsamında farklı cümlelerde gündelik yaşamda rahatlıkla kullanılabilir. Bir kişi ya da bir eşya ve benzeri unsurun yanında, huzurunda ve gözetiminde olarak dile getirilmektedir.

Nezdinizde ne demek TDK?

Nezdinde kelimesinin TDK ‘ya göre anlamı şu şekildedir: – Gözetiminde, – Huzurunda, – Yanında.

Nezdimde mi nezdinde mi?

Farsça kökenli bir sözcük olan nezdinde ”nezd” kelimesinden türetilmiştir. Fakat günümüzde sadece ek almış hali olan nezdinde sözcüğü kullanılır. Nezd kelimesinin sözlük anlamı yan ve huzurdur. Birisinin huzurunda ya da birinin bakış açısına göre demek istediğimizde bu kelimeyi kullanırız.

Allahın nezdinde ne demek?

“ Allah katında, Allah’ın nezdinde ” şeklinde tercüme edilen “İndellah” tabiri, genel olarak iki-üç anlamda değerlendirilebilir: Birincisi: Mücerret/soyut bir kavram olarak; “ Allah’ın değer ölçüsüne göre; Allah’ın adaletine göre; Allah’ın yargısına göre; Allah’ın öngördüğü kritere göre.” manalarına gelir.

Mantalite nedir Türkçesi?

Mantalite Fransızca kökenli bir sözcüktür. İsim olarak kullanılan mantalite kelimesinin anlamı anlayış, düşünce gücü demektir.

Bünyesinde ne demek?

Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür.

Çok müteşekkir olmak ne demek?

Müteşekkir ile beraber aynı zamanda müteşekkir kalma şeklinde kelime grubu bulunmaktadır. Bu sözcük ise TDK üzerinden, ‘bir duruma karşı teşekkür etme durumuna girmek’ biçiminde ifade edilebilir. Genelde kibarlık ve naiflik ile beraber saygılı bir şekilde teşekkür etmek anlamı üzerinden de ele alınabilmektedir.

You might be interested:  Arşiv Ne Demek?(Çözülmüş)

Buna istinaden ne demek?

Farklı kaynaklara göre ise buna istinaden kelimesinin anlamı var olan bir görüşe dayanmak ve güvenmek anlamı taşımaktadır. İstinaden kelimesi ile ilgili cümle örnekleri şu şekildedir: – Buna istinaden istatistiksel başka bir plan daha devreye girecek. – Buna istinaden 2014 yılında emekliliğe başvurdum.

Onun nazarında ne demek?

nazarında anlamı Birinin düşüncesine göre, birinin gözünde: “Bu, İsviçreliler nazarında bizim itibarımızı hayli yükseltmişti.” -Y. K.

Bu konu özelinde ne demek?

Dikkatle değer, istisnai. Her zaman görülenden, olağandan farklı.

Nezdinde ne anlama gelir?

Kelime anlamı itibariyle nezdinde ‘yanında, huzurunda ve gözetiminde’ anlamları taşımaktadır. Bu üç anlam kapsamında farklı cümlelerde gündelik yaşamda rahatlıkla kullanılabilir. Bir kişi ya da bir eşya ve benzeri unsurun yanında, huzurunda ve gözetiminde olarak dile getirilmektedir.

Nezd ne demek TDK?

Nezd kelimesinin sözlük anlamı yan ve huzurdur. Birisinin huzurunda ya da birinin bakış açısına göre demek istediğimizde bu kelimeyi kullanırız.

Bu minval ne demek?

minval’den türemiş.”tarzında” anlamında.

Mental ne demek TDK?

Mental TDK Kelime Anlamı TDK mental kelimesini “zihinsel” anlamıyla ele almaktadır. Zihne ait olan tüm beceri ve çeşitli kavramlar, bu sözcüğün kapsadığı manaya dahil edilmektedir.

Futbol mantalitesi ne demek?

mentalite nin genelde spor spikerleri ve yorumculari tarafindan kullanilan mutant hali. futbol yorumcularının zamanında tadını çok da bilmeden çiğnedikleri yabancı markalı bir sakızdır bu laf.sonra giderek yaygınlaştı kullanım alanı.ilk kez mustafa denizli kullanmıştır yeşil sahalarda. düşünme yapısı, akıl gücü.

Günün mottosu ne demek?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelime olan motto kelimesi İtalyancadan dilimize geçmiştir. TDK’ya göre anlamı ‘özdeyiş, slogan’dır. Genel olarak belli bir düşünce biçimine sahip olmamız da bir mottomuz olduğu anlamına gelmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *