Nevi Şahsına Münhasır Ne Demek?

Münhasır kelimesinden türeyerek yaklaşık olarak aynı anlama gelen nevi şahsına münhasır, daha kişisel bir anlam taşımaktadır. Kendine özgü davranışı ve karakteri olan kimse anlamı ile kullanılır.

Şahsına ait ne demek?

kişinin şahsına has, kendisine özgü davranışları olması durumu. kendine özgü.

Münhasır ne demek cümle içinde kullanımı?

MÜNHASIR KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ – Onu yalnız ince hastalığa münhasır zanneder, başka hastalıklara aldırmadığı hâlde, veremliden son derece çekinirdi. – Harp yalnız Avrupa’ya münhasır kalmadı.

Nevi şahsına münhasır hangi dil?

Arapça kökene sahip olan nevi şahsına münhasır kelime grubu anlam olarak kendine özgü özellikleri olan, herkes gibi olmayan ve özgün özelliklere sahip demektir.

Haline münasip ne demek?

Genel bir tanımlama yapılacak olursa haline münasip ev; kişinin yaşamını sürdürmesi, barınma ihtiyacını karşılaması için ihtiyaç duyduğu yeri ifade etmektedir. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Kendi şahsına münhasır ne demek?

Şahsına münhasır: Kendine has, kişiye özel, diğerlerinden belirgin ve az rastlanır bir farkla ayrılan. Onun sözlerinin tamamı yeni ve şahsına münhasır bir üsluptadır.

Muhasır ne demek?

Muhasır ne demek? MUHÂSIR. (ﻣﺤﺎﺻﺮ) i. (Ar. muḥāṣara “etrâfını kuşatmak”tan muḥāṣir) asker. Kale, şehir vb. bir yeri yâhut bir birliği kuşatan, saran, muhâsara eden asker: Bu sefer bedenlerden aşağıya pusulara yatmış yeni muhâsırlara haykırdı: –Kaleyi size bırakacağız, vireyi konuşalım (Ömer Seyfeddin).

You might be interested:  Katre Ne Demek?(Çözülmüş)

Münhasır ne demek örnek?

Münhasır; bir kimse ya da bir şey için ayrılmış, mahsus anlamı taşımaktadır.

Sana müstesna ne demek?

Müstesna Kelimesinin Anlamı: Benzeri az bulunan, benzeri olmayan, istisna olan anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Müstesna kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Müstesna ile ilgili cümleler: *Senin müstesna bir yerin var.

Şahsın ne demek?

Kişiye ilişkin olan. Tek kişiye özgü, bireye ilişkin olan.

Nevi şahsına münhasır nasıl okunur?

Ünlü dizi oyuncuları a’yı uzatarak “münhaasır” diye telaffuz ediyor. “A” sesi uzun değil kısa. Münhasır. Youtube’da videoları yayınlanan bazı diksiyon öğreticileri ise“ nevi şahsına murhasır” diye telaffuz ediyor. Aynı öğretmen “Hamit” sözcüğü için “Anlamı ham it yani olgunlaşmamış köpektir.” diyor.

Münhasırlık vermek ne demek?

Eski dönemlerde çok sık kullanılan bu kelime dilimize Arapçadan girmiştir. Münhasır kelimesi anlamı ise bir kişi veya bir şeye ayrılmış, mahsus anlamı barındırmaktadır. Münhasır Ne Demek? Münhasır kelimesi kir kimse veya bir şey için ayrılan ve mahsus anlamları taşımaktadır.

Nevi ne anlama gelir?

Nev’i kelimesi cins, tür anlamına gelir. Genellikle tapu kayıtlarında taşınmazın nev’i olarak cins bölümünde yer alır.İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulamalarının yapılması ile meydana gelen parsellerin cinsi arsa olarak tanımlanır.

Borçlunun haline münasip evi ne demek?

İcra İflas Kanunu’nun 82/f.1-12. maddesince haczi kabil olmayan mallar arasında sayılan haline münasip ev kavramı borçlunun yaşamını sürdürmesi, barınma ihtiyacını karşılaması için ihtiyaç duyduğu yeri ifade eder. İİK’nın 82/12 maddesi gereğince, borçlunun ” hâline münasip ” evi haczedilemez.

Haline münasip ev şikayeti satışı durdurur mu?

Meskeniyet İddiası Satışı Durdurur Mu? Meskeniyet iddiası satışı durur mu; İcra İflas Kanunun 22 maddesine tekabül eden, haczedilmezlik şikayeti, icra mahkemesinin kararıyla durdurulmaktadır. İİK’nın 106.

You might be interested:  Ayni Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Yazlık ev haczedilebilir mi?

İİK m.82/12 gereği; borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Yargıtay’a göre yazlık ev de duruma göre haline münasip ev kavramına girebilir. Evde kiracının olması evin haczedilememe ileri sürülmesine engel değildir. İİK m.82/13 gereği; öğrenci bursları da haczedilemez.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *