Nedamet Ne Demek?(Çözünme)

Nedamet hissi nedir?

Nedamet manası nedir? (ﻧﺪﺍﻣﺖ) i. (Ar. nedāmet) Yaptığı iş veya davranışın sonucunu beğenmeyip yaptığına hayıflanma, pişman olma, pişmanlık: Cemâl-i sûretine kim ki olmadı kurban / İki cihanda nasîbi nedâmet oldu vü âh (Nesîmî).

Nedamet nedir cümle içinde kullanımı?

Genel olarak eski dönemlerde yaygın olarak kullanılan nedamet getirmek kelimesi pişman olmak veya pişmanlık duymak demektir. Nedamet getirmek kelimesinin cümle içinde örnek kullanımı şu şekildedir; “Ben şimdi nedamet getirdim.”

Pişmanlık ne demek TDK?

Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim.

Terennüm nedir ne demek?

Terane nağme ve melodi anlamına gelirken, terennüm kelimesi de kafiyeli dizeleri ya da bir güfteyi nağmeli bir şekilde okumak demektir. Bu kelime daha çok Türk Sanat Müziği eserleri için kullanılır.

Hicranlı hayat ne demek?

Hicran, ayrılığın ardından çekilen şiddetli acı ve üzüntü anlamına gelmektedir. Hüzün ve üzüntünün insanda acı haline dönüşmüş şekline hicran denilmektedir. Değer verilen bir kişiden ayrı kalmaya hicran adı verilmektedir. Sevilen ve akıldan çıkmayan bir yerden uzaklaşmak da hicran olarak adlandırılmaktadır.

Nedim olmak ne demek?

Arkadaş, yakın dost. Yüksek makamdaki kişileri hoş sözlerle, güzel fıkra ve hikâyelerle eğlendiren kimse.

Merzuk ne anlama geliyor?

Rızıklandırılmış, rızık verilmiş.

You might be interested:  Alaz Ne Demek?(En iyi çözüm)

Nalet ne anlama gelir?

a. (la:net, l ince okunur) 1. Tanrı’nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua: “Başıma yağan bu ana laneti beni ürpertiyor.” -Y. Z. Kötü, berbat, çok kötü: Lanet bir adam. 3. ünl. Bir ilenme sözü: “Lanet, filozofum diyerek ortaya çıkıp Allah’a ve kullara karşı hezeyan eden tımarhanelik herifler!” -Ö.

Müphem ne demek TDK?

Müphem Türk Dil Kurumu kelime anlamı olarak ‘belirsiz’ şeklinde tabir edilmektedir. Herhangi bir olay ve olgu ile kişinin yaşadığı belirsizlik olarak anlatılabilir. Özellikle edebi metinlerde çok sık karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor.

Eski Türkçede pişmanlık ne demek?

tefekkün. Pişman olmak. Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak.

Pişmancalık ne demek?

XXXVIII) (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.) PİŞMANCALIK; (Forfe) koşunun şartlarına göre koşuya kaydedilen atın, sahibi tarafından koşuya sokulmaması veya koşudan çıkarılması hallerinde ödenmesi gereken paradır. XXXIX) (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.)

Pişmanlık nedir ve örnekleri?

Pişmanlık ifade eden cümlelerde kişi olumsuz bir durumla karşılaşmış demektir. Fakat geçmişte kişinin elinde bir fırsat varken, bu fırsatı kaçırmış ve yapmadığı bir şeyden dolayı bugün üzülüyorsa, o durumu hayıflanma kavramı ile ifade edebiliriz. Örnek: – Borç vermeseydim, dolandırılmayacaktım.

Tarannum ne demek?

Arapça rnm kökünden gelen tarannum ترنّم z “makamla söyleme, ‘tirinam’ gibi anlamsız sözlerle şarkı söyleme” sözcüğünden alıntıdır. Terennüm kelimesi tarihte bilinen ilk kez Saraylı Seyf, Gülistan Tercümesi (1391) eserinde yer almıştır.

Mecra ne anlama gelir?

Mecra ne demek örnek? (mecazi) Bir işin gidişi, bir işin doğrultusu, akış. 2014 yılında bazı köşe yazarlarının mecra değiştirdiği görüldü. (halk dilinde) Ortam, zemin. Örnek cümleler: Sanatını icra edebileceği tek mecra olarak bir dergi çıkarmayı düşünür.

Cananım ne demek TDK?

Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *