Nazen Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Nazende Azeri Türkçe’sinde “Naz edici, nazlı, hoş edalı” gibi anlamlara gelmektedir.

Naze ne demek TDK?

Naz eden, nazlanan, nazlı. Sevgili. Hoş edalı.

Nazelik ne demek?

Cilveli, oynak. Çok nazlı yetiştirilmiş, şımarık. 2. Narin ince yapılı.

Yadım ne anlama gelir?

Anma, anımsama, hatırlama. Anma. Yâdımda ezelî ve mor bir fecir memleketi gibi kalan doğduğum yeri gözümün önüne getirmek isterim.

Nazende ne demek Farsça?

NÂZENDE. (ﻧﺎﺯﻧﺪﻩ) sıf. ( Fars. nāzіden “nazlanmak”tan nāzende) Nazlanan, nazlı, işveli, edâlı: Habeş’in kızları nâzende olur / Tavr u reftârı hoş-âyende olur (Enderunlu Fâzıl’dan).

Nazende Sevgilim ne demek TDK?

Her ne kadar nazende kelimesi Azerbaycan Türkçesi’nden dilimize girmiş olan bir kelime olsa da kökeni Farsçadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde nazende kelimesi, hoş bir eda anlamını taşımaktadır. Kolayca ikna edilemeyen ve gönlü yapılamayan kişiler için nazende kelimesi kullanılmaktadır.

Letafet ne demek tir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Letafet kelimesi ”latafa” kökünden türetilmiştir. Latafa, hem şirin ve hoş hem de soyut ve ruhani anlamına gelirken, letafetin sözlük anlamı güzelliktir.

Nadide çiçeğim ne demek?

Az görülür, görülmedik, seyrek görülen, çok değerli.

TDK Lal ne demek?

Lal kelimesi TDK sözlüklerinde anlamını bulmak mümkündür. Lal kelimesi kökeni Arapça bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Arapça dilinden geçmiş bir kelimedir. Lal kelimesi anlamı dili tutulmuş ve konuşamaz hale gelmiş manasını taşımaktadır.

You might be interested:  Mutasarrıf Ne Demek? (Question)

Şikemperver kelimesi ne anlama gelir?

Şikemperver bir sıfattır. Anlamı; boğazına düşkün, yemek yemekten zevk alan, yemek yemeyi seven kişiler şeklindedir. Şikemperver kelimesi etimolojik açıdan incelendiğinde ise şikem kelimesi karın anlamına gelirken, perver kelimesi de besleyen anlamına gelir.

Yadına düşmek ne demek?

Yadıma düştün kelimesi akla gelinmesi ve hatırlamak anlamı taşır. Büyük bir özlem ifadesi olan yadıma düştün ‘aklıma geldin’, ‘hatırıma geldin’ anlamına gelmektedir.

CEVR ne anlama gelir?

cevr / جور Zulüm, haksızlık; adâletin zıddı.

Çekimser nedir TDK?

TDK ‘nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ çekimser ‘dir. ÇEKİMSER NE DEMEK: Oy vermekten, eğilim göstermekten veya bir şey yapmaktan kaçınan, kararsız, taraf olmayan (kimse), müstenkif.

Nazende nedir Osmanlıca?

Nazende Azeri Türkçe’sinde “Naz edici, nazlı, hoş edalı” gibi anlamlara gelmektedir.

Asrı Nazende ne demek?

Asr-ı Nazende – En güzel Gününüz Unutulmaz Anınız Olsun.

Deka ne demek TDK?

“ Deka ” kelimesi Türkçe olarak 10; “athlon” ise başarı, beceri manalarına gelir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *