Namzet Ne Demek?

Namzed ne demek TDK?

Hem gerçek anlamı hem de mecazi olarak kullanılması ile beraber namzet kelimesi, daha çok ‘aday’ sözcüğü üzerinden ifade edilmektedir. Yani herhangi bir yerde bir durum için aday olmuş kişiler olarak anlatılabilir. Aynı zamanda günlük yaşam içerisinde mecazi terim olarak da değerlendirmek mümkün.

Namzet hangi dil?

Namzet kelimesi Farsça kökenlidir. – Bana göre masal dinlemeyen bir çocuk çok bedbaht bir insan olmaya namzet bir insandır.

Namzedi ne demek?

(Nam-zed) f. İsteyen veya istenilen kimse.

Ülkü ve ideal ne demek?

Ülkü kelimesi birçok değişik anlam üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde TDK açısından ilk olarak ulaşılmak istenen şey ya da amaç edinmiş durum olarak öne çıkıyor. Diğer yandan ideal veya düşünce yolu ile kavranabilen şey gibi anlamlar eşliğinde ele alınabilmektedir.

Namzet ne demek Osmanlıca?

Dilimize Farsçadan geçmiş olan namzet kelimesine, nam sözcüğü ve -zed ekinin birleşmesiyle oluşmuştur. Türkçe karşılığı ”isim koyan” olan bu sözcük aday manasında kullanılır.

Tevkif etmek ne demek?

Tevkifat, para konusunda kesintiler anlamına gelen bir sözcüktür. Vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme/kesinti yapma anlamına gelir.

Ülkü ismi ne anlama gelir?

Amaç edinilen anlamını taşıyan Ülkü ismi, ulaşılmak istenen ancak ulaşılması da bir hayli zor kişi anlamını ifade ediyor. Ülkü isminin eğitim alanındaki anlamında erişilmesi düşünülmeyen ve yüksek düşünce, dilek yer almaktadır.

Idolün anlamı ne?

Gündelik hayatta daha çok karşımıza çıkan anlamı, örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimsedir. Örneğin; bu kişiyi kendime idol olarak görüyorum dendiğinde karşıdaki kişiye hayranlık duyulduğu anlamı çıkar. Kendi alanında tartışmasız üstünlüğe sahip kimse anlamına da gelmektedir.

You might be interested:  Elvin Ne Demek?(Çözünme)

İdeal sahibi olmak ne demek?

Ülkü sahibi, ülkücü demektir. İdealizmi benimseyen ve buna bağlı olarak yaşayan kişi ya da filozof demektir. İdeal sahibi, fazla ümitli olan demektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *