Nalan Ne Demek?

Nalan Farsçada inleyen anlamına gelir. Nalan kelimesi feryat eden anlamına gelir. Kibar ve ağırbaşlı kimseler için kullanılır. Nalan ismi aynı zamanda hüzünlü demektir.

Eski dilde Nalan ne demek?

nalan / nâlân / نالان / نَالَانْ İnleyen, sızlayan.

Suzan ne anlama gelir?

Farsça kökenli bir isim olan ” Suzan ”, ”Suz” kelimesinden türetilmiştir. ”Suz” kor parçası anlamına gelirken Suzan da yakıcı ve yanan demektir. Divan edebiyatında Suzan ismi, genellikle özlem duyulan sevgili anlamında kullanılmıştır.

Lina ne anlama gelir?

Zeytin tacını ifade etmektedir. Eski Yunan içerisinde olimpiyat oyunları kapsamında kazananlara verilebilen, zeytin ağacı dallarından veya yapraklarından elde edilen taçtır. Bir diğer anlamı ise Kuran içerisinde geçen Lina isminin anlamı ise hurma fidesi şeklinde olmaktadır.

Süveyda ne anlama gelir?

Kalpte oluşan günahlar siyah noktalara benzetilir ve bu siyah noktalara ait bilinmezlik makamına Süveyda anlamı verilmektedir. Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta, tohum ortasındaki tanecik ve kalpteki gizli günah olmak üzerek 3 farklı anlamda kullanılmaktadır.

ANUN ne demek Osmanlıca?

anun / anûn İsyankâr, kavgacı. Davarların önünde yürüyen davar.

Gülşen’i ne demek?

Gülşen isminin anlamı gül bahçesi olarak bildiriliyor.

Suzan Kürt ismi mi?

Suzan ismi kökeni Farsça olur beş kelimeden oluşan bir isim çeşididir. Suzan ismi anlamı yanan yakıcı coşkulu ateşli manalarına gelebilmektedir.

You might be interested:  Arkeoloji Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Alya ne anlama gelir?

“şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer” manalarına gelmektedir.. Alya ismi Arapça kökenli bir isim olmasına rağmen Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir.

Süsem ne anlama gelir?

Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu süs bitkisi. Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.

Lina Kuranda ne anlama geliyor?

Lina, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Haşr suresinin 5. ayetinde geçmektedir. Lina, burada yumuşak hurma ağacı anlamını taşımaktadır.

Lina isminin anlami caiz midir?

Lina ismi hem Kur’an-ı Kerim’de geçer hem de güzel bir anlama sahiptir. Bu nedenle bu ismin kullanılması caizdir ve dinen hiçbir sakıncası yoktur.

Farsça Lina ne demek?

Farsça ‘da “ışık”, “güneş ışığı” veya “güzel kız” anlamına gelir. Rus dilinde Lina, Avelina adının kısaltılmış halidir.

Kalpteki kara leke ne demek?

“Günah ilk defa yapıldığı zaman kalpte bir siyah nokta yani kara bir leke olur. Eğer sahibi pişman olur, tevbe ve istiğfar ederse kalp yine parlar. Etmez de günah tekrarlanırsa, o leke de artar, sonra arta arta bir dereceye gelir ki, leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar..”

Kalpteki siyah nokta ne demek?

Kalbin içinde gönül, Gönlün içinde de adına “süveyda” denilen siyah bir nokta vardır. Yoğun bir kan pıhtısından oluşan bu nokta, sevda noktasıdır derler… Bu pıhtı kalbin içinde siyah bir benek halindedir.

Kezbansin demek ne anlama geliyor?

Kezban ismi sözlüklerde ve birçok yerde ev hamını anlamına gelmektedir. Farsça bir kelimedir. Ked-bânû kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. “Kedban” kelimesi Türkçe karşılığı ev hanımı manasına gelmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *