Mütalaa Ne Demek?

Savcının mütalaa vermesi ne demek?

Cumhuriyet Savcısı tarafından, delillerin tartışılması aşamasında esasa ilişkin verilen beyana esas hakkında mütalaa denir. Aradaki uyuşmazlığın çözümüne istinaden Cumhuriyet Savcısı ‘ndan son görüşün alınmasını ifade etmektedir.

Hukuk dilinde mütalaa nedir?

Esas Hakkında Mütalaa Nedir? (CMK 216) Diğer bir deyişle, uyuşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiği konusunda Cumhuriyet Savcısının son görüşüne esas hakkında mütalaa denir.

Mutalea ne demek?

Mutalea: Ders çalışmak (Osmanlıca). Okumak veya okuduğu tetkik etmek anlamıda vardır ama genel bugünkü anlamda kullanımı ders çalışmaktır.

Hakim savcının mütalaasına uymak zorunda mi?

Hakim savcının mütalaasına uymak zorunda değildir. Ceza dosyasında mahkemede görev alan Cumhuriyet Savcısı tarafından dosyaya ilişkin mütalaa bildirilir. Ancak savcılık mütalaası, nihai karar niteliğinde değildir.

Savcı ceza verebilir mi?

Bireylerin herhangi bir suçun mağduru olmaları halinde Cumhuriyet savcısına şikâyette bulunmaları gerekir. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı gerekli araştırmayı, incelemeyi yapar ve kamu adına ceza davası açabilir.

Kitap mütalaası ne demek?

Bir kitabı ya da bir yazıyı iyice anlayıncaya kadar okuma. Birlikte Kur’an’ı okurlar, mütalaa ederlerdi. Bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ve inceleme ile oluşan görüş, yorum, kanaat. Bir konu üzerinde ayrıntılı bir biçimde düşünme, inceleme, irdeleme, tetkik.

Mahkemede esas nedir?

Esas hakkında savunma, savcılığın esas hakkında mütalaasına karşı savunma tarafının beyan ve görüşlerini yargılamayı yapan mahkemeye bildirmesidir. Diğer bir deyişle, esas hakkında savunma, ceza mahkemesinde yapılan yargılamada mahkemenin son kararının nasıl olması gerektiği konusunda yapılan son savunmadır.

You might be interested:  Fish Ne Demek? (Correct answer)

Uzman görüşü nasıl alınır?

Bilindiği üzere; “ Uzman Görüşü ”nü düzenleyen 6100 Sayı’lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293üncü maddesi şöyledir;

  1. Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, Uzmanı’ndan Bilimsel Mütalaa alabilirler.
  2. Hâkim, talep halinde veya resen, kendisinden Rapor alınan Uzman Kişi’nin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir.

Mütalaa kökeni nedir?

Mütalaa kelimesi Türkçe’de “inceleme, inceleyerek gerçeği ortaya çıkarma” anlamına gelir. Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭālaˁat مطالعة z “inceleme, inceleyerek gerçeği ortaya çıkarma” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طلع z “ortaya çıktı, belirdi” sözcüğünün mufā’alat vezni (III) masdarıdır.

Mütalaasını nasıl yazılır TDK?

Bu kelimenin “ mütalaa mı, mütala mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mütalaa şeklinde olmalıdır. Cümle içinde kullanımı: “Sanık hakkında savcılık mütalaası açıklandı.”

Tirat ne demek?

Türk dil kurumuna göre tirat, tiyatro oyununda oyuncuların söylediği parçadır. Bu parça bir kez söylenmektedir. Tirat kelimesinin ikinci anlamı ise ‘konuşma ya da yazıda düşüncenin kesintisiz olarak gelişimi’ olarak gelmektedir.

Savcı beraat isterse hakim ceza verir mi?

olabilmesi gayet muhtemeldir. olması ihtimalinde savcının temyiz hakkı bulunduğundan gerekçeli temyiz dilekçesinde ayrıntıları ile belirtebilir sebeplerini. ayrıca iddia makamı talep makamıdır, hakim talep makamı değildir, karar makamı olduğundan talep etmez, hükmü verir.

Hakim kararını neye göre verir?

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

Mütalaa dan sonra ne olur?

Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen mütalaa sonrasında, sanığa ve var ise avukatına söz hakkı verilir. Esas hakkında savunmanın yapılması adına ek süre talep edilebilir. Makul süre olarak talep edilen bu süre belirli bir tarihi kapsamaz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *