Mutabık Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Mutabık mıyız ne demek?

Mutabık mıyız ne demek? 1.Birbirine uyan, birbiri ile uyum sağlayan, aralarında anlaşmazlık olmayan kişi, kurum ve gruplar. 2.Uygun, uyumlu. Mutabık olmak: Arasında anlaşmazlık olmaması durumu.

Mutabık kelimesinin kökeni nedir?

Farsça muşte مُشته “yumruğa benzer şey, kabza, bıçak sapı, hallaç tokmağı” sözcüğünden alıntıdır.

Teyit etmek ne demek?

Teyit etmek daha çok herhangi bir durum ya da olay ile beraber belgeyi doğrulamak anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile bir durum ya da belgenin gerçek veya doğru olup olmadığını bazı etkenler üzerinden ispatlamaktır.

Muvafık olmak ne demek?

Muvafık olmak kelimesinin anlamı uygun düşmek olarak verilmektedir. Muvafık olmak cümlesi TDK sözlüğünde aratıldığında uygun düşmek, kabul edilebilir olmak anlamlarında verilmiştir.

Mutabakat demek ne demek?

Genel anlamda mutabakat; belli bir konuda taraflar arasında sağlanan uzlaşma anlamında kullanılır. Mutabakat muhasebe alanında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Muhasebe kayıtlarının karşılıklı olarak teyid edilmesi amacıyla daha çok ön muhasebe birimleri arasında borç ve alacak tutarlarının uyumu için yapılır.

Ona müteakiben ne demek?

Müteakiben ne demek TDK? zf. (mütea:kiben) esk. Sonra, arkadan, ardı sıra.

Mutabakat Türkçe mi?

Arapça ṭbḳ kökünden gelen muṭābaḳat مطابقة “örtüşme, üstüste binme, birbiriyle uyum içinde olma” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ṭibāḳ طباق sözcüğü ile eş kökenlidir.

You might be interested:  Zımmi Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Bilmukabele nerelerde kullanılır?

Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir söz. Örnek: “Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Mutabakat hangi dil?

Mutabakat kelimesi Arapça kökenlidir.

Teyet etmek ne demek?

TDK sözlük sitesinde teğet kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır: – Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas. Teğet Geçmek Ne Demek? Teğet geçmek kelimesi yakınından geçmek demektir.

Tescil edildi ne demek?

Tescil etmek ne anlama gelir? (Bir şeyi) bir yere kaydederek resmileştirmek, kütüğe geçirmek. Bir taşınmazın üzerinde bir ayni hakkın kurulması için tapu kütüğüne yapılması gerekli kayıt.

Teyitleşmek ne demek TDK?

tanım: bir olay ve durumu karşılıklı olarak doğrulamak.

Müafık nedir?

Muvâfık ne demek Osmanlıca? muvafık / muvâfık / موافق / مُوَافِقْ Uygun. Yerinde. Denk.

Muvaffakiyet ne anlama gelir?

Muvaffak kelimesinin kelime anlamı başarı demektir. Muvaffakiyet ise başarılı olmak olarak nitelendiriliyor. Özellikle bir iş kolunda, öğrencilerin derslerinde göstermiş oldukları başarılar muvaffak kelimesi ile nitelendiriliyor.

Mayluba Muafık güzel ne demek?

“amaca hizmet eden” anlamında eski türkçe bir ifade. talep edilene (matlub) uygun olan, istenileni karşılayan, aranılanı yerine getiren, maksada uygun olan, amaca hizmet eden, serving the purpose, to be useful for the aim, to fit the goal, to satisfy the mission.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *