Müsvedde Ne Demek?(Çözülmüş)

Musvedde ne demek TDK?

TDK ‘nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ müsvedde ‘dir. MÜSVEDDE NE DEMEK: 1- Yazı taslağı, karalama. 2- Bir şeyin kötü benzeri.

Müsvedde kağıt ne demek?

Müsvette kağıt ne demek? Bir çalışma yaparken önceden bir kağıt üzerine karalama olarak çalışılan kağıt, taslak. 2. müsvedde; yazı taslağı, karalama.

Müsvedde etmek ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan müsvedde kelimesi, tesvid fiilinden türetilmiştir. Tesvid, karalamak, sonradan temize çekmek üzere özensiz ve hızlı bir şekilde yazmak demektir. Müsvedde ise, yazarın unutmamak için seri bir şekilde kaleme aldığı yazı manasına gelir.

Müsvedde kime denir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan müsvedde kelimesi tesvid sözcüğünden türetilmiştir. Tesvid, çalakalem yazmak ve karalamak manasına gelirken, müsvedde sözcüğü de bir yazının düzeltilmemiş ilk hali demektir. Kitap yazanlar ve araştırma yapanlar, müsvedde defterlerine o an akıllarına gelen cümleleri yazarlar.

Uzuvlar ne?

Canlı organizmalarda, belli başlı görevleri yerine getiren ve canlılığın devamını sağlayan organlara uzuv denir. Uzuvlar, bulundukları yere ve görevlerine göre birçok türe ayrılır. Örneğin, beş duyu organımız, dil, deri, göz, burun ve kulaktır.

Müsvedde defter ne demek?

El alıştırmak için çok tekrarlanarak yazılan yazı.

Gereksiz kağıda ne denir?

genellikle bir tarafı kullanılmış eski printer kağıtlarından ya da geçen senenin ajandasından oluşur. muhasebe bürolarında çok kullanılır.

You might be interested:  Tebellüğ Ne Demek? (Question)

Karalama kagidi ne demek?

El alıştırmak için çok tekrarlanarak yazılan yazı. Belgeyi oluşturan nesnelerden istenmeyen bölümünün üzerini örtmek, gizlemek için yazı aracıyla gelişi güzel tekrarlanarak oluşturulan çizgisel hareketler bütünü. Blackening. Rough copy.

Müsvedde kökeni nedir?

Müsvedde kelimesi Türkçe’de “karalanmış şey, taslak” anlamına gelir. Arapça swd1 kökünden gelen musawwadat مسودّة z “karalanmış şey, taslak” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taswīd تسويد z “karalama” sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir.

Sözlük erkek müsvettesi ne demek?

[1] Bir insanda bulunması gerekli niteliklerden yoksun kimse.

Despot ne demek TDK?

Despot TDK kelime anlamı hakkında detaylar. TDK açısından bakıldığı zaman Despot kelimesi, ‘Zorba’ anlamına geliyor. Aynı zamanda herhangi bir durum söz konusu olduğunda zor kullanan kişi, toplum ya da yönetici şeklinde de ifade edilebilmektedir.

Müspet cevap ne demek?

MÜSPET NE DEMEK? Müspet kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değil. Arapça kökenli olan müspetin sözlük anlamları ise şunlar; olumlu, uygun, yapılması memnuniyet veren, pozitif.

Mahzen nedir ne demek?

Eskiden kıymetli ve değerli eşyaların saklandığı bodrum deposu. ” Mahsen “kelimesinin doğru yazılışı ” Mahzen “dir.

Nutuk ne anlama geliyo?

Nutuk, bir dinleyici kitlesine seslenme, söylev. Nutuk (Mustafa Kemal Atatürk), Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı tarihî konuşması.

Ifrit anlami nedir?

İfrit olmak kelimesinin genel anlamı şu şekildedir; – Çok fazla öfkelenmek, aşırı sinirlenmek ve sinirden kendini kaybetmek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *