Müşkül Ne Demek? (Question)

Müşkül durumda olmak ne demek?

Müşkül durumda olmak zor durumda olmak veya zorluk çekmek anlamlarına gelmektedir.

Müskülpesent ne demek?

Türk Dil Kurumunda müşkülpesent için güç beğenir anlamı yer alır. Bir diğer anlamı ise bir işi yapmamak için her türlü bahane uyduran kişiye müşkülpesent denir. Müşkülpesent kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre müşkil kelimesi Arapçadan pesend kelimesi de Farsçadan türetilmiştir.

Müşkül ne demek Ekşi?

güç, zor, çetin.

Müşkül sebep ne demek?

Sesli Sözlük – bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia.

Müşkül mü Müşgül mü?

Doğru kullanımı Meşgul şeklinde olmalıdır.

Müşkül ne demek cümle içinde?

MÜŞKÜL KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ – Mektubunuzu aldım, çok müşkül olan sualinize hatıralarımı yoklayarak cevap vermeye çalışacağım. – Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi.

Kalender bir insan ne demek?

Kalender gösterişsiz olan, sade yaşamaktan yana ve alçakgönüllü kişilere denir. Kalender Ne Demek? Kalender kelimesinin bir diğer anlamı da mala, üne ve şöhrete önem vermeyen, toplum içerisinden kendini önemli ölçüde ayırmış kimselere de denmektedir.

Müşkilpesent ne demek?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı “Güçbeğenir, bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran kişi” olan müşkülpesent, Farsça kökenlidir.

You might be interested:  Hasat Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Işgüzar ne demek tir?

İşgüzar kelimesi hiç gerek yokken kendisini göstermek için ve kendini ön plana atmak için işe karışan ve kendisini öne atan kişiler için kullanılmaktadır.

Müşküle tapu ne demek?

Müşterek tapu; ortak mülkiyet hakkı olan taşınır ve taşınmaz malların tüm hak sahiplerine ortaklaşa verilmesi durumuna denir. Müşterek mülkiyet ise bir malı birden fazla kişinin satın alması veya miras yoluyla elde etmesi halinde ortaya çıkar.

Zor beğenen insanlara ne denir?

Karşılarındaki kişiler tarafından zor beğenen, kolay tatmin olmayan ya da zor insanlar olarak tanımlanan sapyoseksüeller, söylediğiniz en ufak bir cümlenin altında bile anlam ararlar. Sorgulamayı severler. İnsanlar tarafından kolay anlaşılamadıkları için de kibirli ve egosu yüksek bulunurlar.

Öz veri ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

Müşkil nedir ne demek?

( Müşkile ) Zorluk, güçlük, zor olan iş.

Şikemperver kelimesi ne anlama gelir?

Şikemperver bir sıfattır. Anlamı; boğazına düşkün, yemek yemekten zevk alan, yemek yemeyi seven kişiler şeklindedir. Şikemperver kelimesi etimolojik açıdan incelendiğinde ise şikem kelimesi karın anlamına gelirken, perver kelimesi de besleyen anlamına gelir.

Yeğdir ne anlama gelir?

Yeğ Nedir Anlamı? ( Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *