Müsemma Ne Demek?

Ismiyle müsemma ne demek?

Sahip olunan ismin içerdiği manayı özellik olarak kendinde barındırma hali.

Arapça müsemma ne demek?

Müsemma kelimesi Türkçe’de “adlandırılmış” anlamına gelir. Arapça smy kökünden gelen musammā مسمّىً z “adlandırılmış” sözcüğünden alıntıdır. Müsemma kelimesi tarihte bilinen ilk kez Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ (1492) eserinde yer almıştır.

Müsemma ne demek edebiyat?

müsemmat. (Divan edebiyatı terimi) Dize sonlarındaki uyaktan başka her beytin içinde ayrı uyakları olan koşuk şekli.

Muşamma nedir?

muşamba. Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez. Su geçirmeyecek biçimde yapılmış yağmurluk.

Ismi ile müstesna ne demek?

özel ismin içerdiği manayı karekter olarak bulundurma hali.. çocuklara isim konurken akılda tutulması gereken deyim.çocuğunuza cesur,güçlü vb. bir isim koyarken bu toplumun lügatinde böyle bir deyim olduğunu ve çocuğunuzun ismiyle paralel davranmasının beklenebileceğini düşünmelisiniz.

Müsamaha göstermek ne demek?

Görmezlikten gelme, göz yumma. (C.: Müsamahat) Hoş görürlük, dikkat etmemek, aldırış etmemek. Kusurlara göz yummak.

Mülahaza ne demek osmanlica?

mülahaza / mülâhaza / مُلَاحَظَه Mütâlaa. Dikkatle bakmak. İyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. Tefekkür, düşünce.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *