Musahip Ne Demek? (Correct answer)

Alevilikte musahiplik ne demek?

Musâhip veya müsâhip, Alevilikte özel bir dinî tören ile atanan ve kişinin hem dünyada hem de ahirette kardeşi ve yoldaşı kabul edilen kimse. Kelime Arapça “sahiba” (dostluk) kökünden gelir.

Osmanlıda hususi musahip ne demek?

Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle padişahların güzel zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kimselere verilen unvan. Eskiden, nüfuzlu kimselerin yanlarında bulundurdukları hoş konuşan kişilere verilen ad.

Musahiplik geleneği nedir?

Aleviliğin en önemli erkânlarından biri olarak görülen musahiplik erkânı, sıhriyet (kan bağı) ilişkisine dayanmayan ve tamamen gönül bağıyla kurulan bir kardeşlik ikrarıdır. Alevilik inancına intisap etmiş bir birey (talip) bu erkâna uymak ve kendisine ‘ahretlik’ denilen bir musahip tutmak zorundadır.

Baş musahip nedir?

Bir şeyi sohbet şeklinde anlatabilen adama musahip denir. Saraydaki bu musahipler devlet hiyerarşisi içinde yer alır. Başmusahip vardır, ikincisi musahibi sânîdir ve bu şekilde devam eder. Bu dairede başmusahip, padişaha sohbet arkadaşlığı yapar yani başdanışman olarak faaliyet gösterir ancak bu yalnızca bir tanedir.

Alevilikte yol kardeşliği ne denir?

Buna göre Anadolu Aleviliğinde yol kardeşliği olarak sadece “musahiplik” kabul edilmektedir.

Musahip olan evlenir mi?

bu tören sonucunda iki alevi can bir olur bazı kaynaklarda ” musahip ” olarak gecse de, yaygın olarak kullanımı musayip seklindedir. müsayip kardeşlerin çocukları biribirleriyle evlen(e)mezler. bu yasak, akraba evliliğinin yaygın olduğu bir kültürde ve coğrafyada uygulanması nedeniyle dikkatimi çeken bir noktadır.

You might be interested:  Sekerat Ne Demek? (Correct answer)

Padişah nedimi ne demek?

Eskiden büyük kişileri veya yüksek mevkideki kişileri fıkra ve öykülerle eğlendiren kimse. Osmanlı padişahlarının özel yardımcı ve sırdaşlarına verilen ad. Sohbet arkadaşı.

Musahiplik nedir ve hangi olaya dayandırılır?

Musahiplik, alevi toplumunda ailelerin ve bireylerin yardımlaşması ve dayanışma halinde olmasıdır. Musahiplik ortaya çıkışında hicret esas alınmaktadır. Muhacir ve ensar arasında kurulan bağın musahiplik olduğunu aktaran kaynaklar bulunmaktadır.

Musahibim ne demek?

Sohbet, arkadaşlık eden kimse. Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle padişahların güzel zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kimselere verilen unvan.

Musahiplik de kim kimle evlenemez?

Musahipler yedi göbek birbirleriyle evlenemezler! Musahiplik bir defa yapılır ve bir ömür boyu sürer. Musahiplikte geriye dönüş yoktur. İnançsal ve toplumsal muhtevanın yanı sıra ahlaksal açıdan da önemli bir anlam taşıyan Musahipler, yedi göbek birbiriyle evlenmezler.

Alevilikte Ferraş ne demek?

6. Ferraş Süpürgeci:Cem evinin sürekli temizliği ile görevlidir. Cem meydanı ile beraber gönülleri ve art düşünceleri temizleyendir. Görev itibariyle Selman’ı Piri pak’ı temsil eder.

Semah ın anlami nedir?

Semah, Alevi ve Bektaşiler tarafından inançları gereği cemlerde icra edilen semah, hizmet sahipleri olan zakirlerin çaldığı saz eşliğinde söylenen sözler ve müziğin ritmine uyarak yapılan mistik ve estetik hareketler ile Tanrı’ya ulaşma yoludur.

Has odabaşı nın görevi nedir?

hasodabaşı da denir. osmanlı sarayında padişah dairelerinin ( has odalar) bir nevi kahyası, has odalara bakan hizmetçilerden sorumlu kişi. aynı zamanda padişahın giyim-kuşamından yahut giydirilmesinden sorumlu olduğunu söyleyen kaynaklar da bulunur.

Alevilik Bektaşilikte iki ailenin kardeş ilan edilmesine ne denir?

Alevilik ve Bektaşilikte önemli bir yere sahip olan musahiplik (yol kardeşliği) iki kişinin, insanların şahitliğinde hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesi olarak açıklanabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *