Müptezel Ne Demek?

Müptezel kime denir?

TDK’ya göre müptezel kelimesinin anlamı saygınlığını yitirmiş kimseler. Müptezelin bir başka anlamı ise çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersizdir.

Müptezel bayan nedir?

Müptezel bayan kelimesinin anlamı, argoda kullanılan uyuşturucu satıcısı veya uyuşturucuya bağımlı kişi olarak ifade edilebilir.

Müftezer ne demek?

Saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış. 2. Çokluğu dolayısıyla değerini yitiren, değersiz.

Halk dilinde müptezel ne demek?

Müptezel kelimesi argoda uyuşturucu satan ve/veya kullanan kimseler için kullanılmaktadır ve bağımlı anlamına da gelmektedir. Aynı zaman “ortalık malı” anlamında kullanımı söz konusudur.

Müptezel ne demek eksi?

müptezel, saygınlığını yitirmiş anlamına gelir. hatta çok eski kitaplarda aşağılık anlamına da gelecek şekilde kullanılmıştır. cahil, belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan demektir.

Halk dilinde ayan ne demek?

Halk muhakkak ki ayan kimselerden yardım almak isterlerdi. Diğer yandan zengin ve güçlü kimseleri de ifade etmede ayan kelimesi kullanılırdı. Zengin ve güçlü kimse demek yerine ayan kimse denirdi.

Siboş ne demek argo?

eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinde korkmazlar tarafından çok kullanılan kelime. teneke, işe yaramaz, boş beleş gibi pek çok anlama gelebiliyor. siyasette çok var böyle tipler.

Müptezel nasıl yazılır?

MÜPTEZEL NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu ( TDK ) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, müptezel şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor. Bazı örneklerde görülen “mübtezel, muptezel ” gibi yazımlar ise imla hatasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı ‘ müptezel ‘dir.

You might be interested:  Maruzat Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Müptela ve müptezel ne demek?

“ Müptezel ” Sözcüğü Sıklıkla Yanlış Bir Biçimde “ Müptela ” Kelimesinin Anlamıyla Kullanılmaktadır. “ Müptezel ” sözcüğü “saygınlığını yitirmiş, çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz, ayağa düşmüş” anlamına sahipken, “ müptela ” sözcüğü “bağımlı, tutulmuş, âşık, vurgun” anlamına gelmektedir.

Müfrezenin sözlükteki anlamı nedir?

TDK’ya göre Müfreze kelimesinin anlamı, ‘Çeşitli askeri görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesi için, küçük birlikten oluşmuş, belli bir kuruluşa bağlı olmayan ve geçici olarak oluşturulan gruplar’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün.

Ezhel anlamı nedir?

Güzel ve parlak olan. Pek beyaz ve parlak.

Müfrez ne demek TDK?

Müfrez anlamı, kısaca tanımı: Müfreze: Türlü askerî görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçici olarak oluşturulan grup.

Vebal ne anlama gelir?

Bir kimsenin söz ve davranışı ile bir başkasına zarar vermesi, mağdur etmesi sebebiyle o kimsenin eylem ve söylemlerinden ötürü kötü sonucu, azap ve hatta günahını üzerine almayı ifade eder.

The Matmazel ne demek?

Matmazel kelimesi Türkçe’de “genç hanımefendi” anlamına gelir. Fransızca mademoiselle “genç hanımefendi” sözcüğünden alıntıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *