Münhasıran Ne Demek?(Çözülmüş)

Münhasır hukuk ne demek?

Münhasır; bir kimse ya da bir şey için ayrılmış, mahsus anlamı taşımaktadır.

Münhasır parça ne demek?

Münhasır kelimesi köken olarak Arapça bir kelimedir. Eski dönemlerde çok sık kullanılan bu kelime dilimize Arapçadan girmiştir. Münhasır kelimesi anlamı ise bir kişi veya bir şeye ayrılmış, mahsus anlamı barındırmaktadır.

Münhasır ne demek cümle içinde?

MÜNHASIR KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ – Onu yalnız ince hastalığa münhasır zanneder, başka hastalıklara aldırmadığı hâlde, veremliden son derece çekinirdi. – Harp yalnız Avrupa’ya münhasır kalmadı.

Münhasırlık vermek ne demek?

“ Münhasırlık anlaşmaları, bir alıcının belirli bir ürün veya ürün grubuna ilişkin talebinin tamamını veya önemli bir kısmını tek bir sağlayıcıdan karşılaması koşulunu içeren sözleşmelerdir.

Münhasıran yetkili ne demek?

münhasır yetki; kanunun, bir davanın belirli olmak kaydıyla bir ya da birden fazla mahkemede açılması zorunluluğu öngörmesi; o davanın kanunda belirlenmiş olan yargı yerleri dışında bir mahkemede açılamaması durumudur.

Nevi şahsına münhasır hangi dil?

Arapça kökene sahip olan nevi şahsına münhasır kelime grubu anlam olarak kendine özgü özellikleri olan, herkes gibi olmayan ve özgün özelliklere sahip demektir.

Muhasır ne demek?

Muhasır ne demek? MUHÂSIR. (ﻣﺤﺎﺻﺮ) i. (Ar. muḥāṣara “etrâfını kuşatmak”tan muḥāṣir) asker. Kale, şehir vb. bir yeri yâhut bir birliği kuşatan, saran, muhâsara eden asker: Bu sefer bedenlerden aşağıya pusulara yatmış yeni muhâsırlara haykırdı: –Kaleyi size bırakacağız, vireyi konuşalım (Ömer Seyfeddin).

You might be interested:  Yerme Ne Demek? (Question)

Münhasır bayi nedir?

Genelde bilinen ve referans alınan bayilik sistemi, münhasır bayilik sistemleridir. Yani bayinin, tek bir markanın satışını yaptığı bayilikler. Yani bayinin sadece tek bir markanın satışını yaptığı hatta tek bir ürün kategorisi ile faaliyetlerini sınırlandırdığı sistemlerdi bunlar.

Münhasır satış ne demek?

Münhasır satış hakkı ise üreticinin sözleşme hükümleri gereğince edindiği yükümlülük doğrultusunda belirlenen coğrafyada tek satıcı dışındaki üçüncü kişilere satım konusu malın satışının yasaklanması suretiyle vuku bulabilir. Bu doğrultuda tek satıcının tekel imkânı önemli ölçüde kendini göstermektedir.

Şahsına münhasır olmak ne demek?

kişinin şahsına has, kendisine özgü davranışları olması durumu. kendine özgü.

Münferiden ne anlama gelir?

MÜNFERİDEN. 1. Yalnız olarak, tek başına. 2.

Şahsın ne demek?

Kişiye ilişkin olan. Tek kişiye özgü, bireye ilişkin olan.

Münhasır sözleşme nedir?

Münhasır distribütörlük sözleşmelerindeki münhasırlık da bir kişi ya da teşebbüse, sınırları tanımlanmış bir bölgede ya da belirli bir müşteri grubuna yönelik olarak ticari faaliyette bulunma imkânını ifade etmektedir.

Münhasırlık hakkı nedir?

TTK madde 104’te düzenlenen inhisar hakkı kavramı doktrin ve uygulamada “tekel hakkı” veya “ münhasırlık ” olarak nitelendirilir. Acentenin, acentelik sözleşmesi süresince rekabet etmeme yükümlülüğü, müvekkilin tekel hakkı olarak nitelendirilir.

Tek yetkili satış sözleşmesi nedir?

“ Tek Satıcılık Sözleşmesi ” de uluslararası ticareti kolaylaştıran; mal ve ürünleri yabancı pazarlarda daha kolay satma imkanı tanıyan bir tip sözleşmedir. Tek Satıcılık Sözleşmesi sayesinde her bir ülkedeki ihracat, o ülkede bulunan tek bir dağıtım merkezi üzerinden yapılabilmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *