Mükerrer Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Mükerrer ne anlama gelir?

Mükerrer kelimesi, Türk Dil Kurumunda yer alan bilgilere göre tekrarlanmış, yenilenmiş anlamlarını taşımaktadır. Mükerreren kelimesi, tekrarlanarak, tekrar edilmiş olarak anlamına gelirken, mükerrerlik kelimesi ise mükerrer olma anlamını taşıyor.

Mukerrer basvuru nedir?

Mükerrer başvuru ise bazı bankaların kişilerin haberi olmaksızın yaptığı işlemleri ifade eder. Bir adet kredi kartı olan kişi için ikinci bir kredi kartının gönderilmesi durumuna mükerrer kredi kartı satışı adı verilir.

Mükerrer Türkçe mi?

Mükerrer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Mükerrer, Arapça dilinden Türkçe ‘mize geçmiştir.

Menfi ne anlama geliyor?

Menfi farklı anlamları üzerinden ele alınan ve değerlendirilen Arapça kökenli sözcükler arasında yer almaktadır. – Olumsuz, negatif, – Her şeyi olumsuz ve negatif yanları ile ele alan kişi, Bu anlamları ile beraber gündelik yaşamda tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Mükerrer sigorta ne demek?

Sigortacının kendi bünyesinde koruyamadığı bir kısım rizikoyu diğer sigortacılar nezdinde sigorta ettirmesine reasürans ( mükerrer sigorta ) denilmektedir.

Tck’da mükerrer ne demek?

Tekerrür Nedir? ( TCK 58) Tekerrür, daha önce işlenen bir suçun cezası kesinleştikten sonra belli bir süre içinde ikinci bir suç işlenmesidir. Suçta tekerrür hükümleri uygulanan mahkum, cezasını “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçevesinde infaz eder.

Mükerrem ne demek TDK?

Mükerrem isminin anlamı TDK ‘da yer alan bilgilere göre şu şekilde: Saygıdeğer, sayılan, aziz.

You might be interested:  Teno Ne Demek?(Çözünme)

Tekamül ettirmek ne demek?

Tekamül sözcük anlamıyla gelişme, olgunlaşma, evrim anlamına gelmekte olup, farklı alanlarda farklı ve özelleşmiş anlamlarda kullanılan bir terimdir.

Müspet menfi ne demek TDK?

Menfi veya müspet ne demek? Matematikteki sayı doğrusundan mülhem, sıfır noktasından sağa doğru ilerleme müspet (pozitif) bir hususiyet arz ederken, sola doğru atılan adım, menfi (negatif) bir hamle belirtir.

Hukukta mükerrer ne demek?

Önceden işlenen bir suçtan ötürü verilen hüküm kesinleştikten sonra, suçun yenilenmesi halinde suçta tekerrür gerçekleşmiş olur. Burada işlenen suç mükerrer suç, suçu işleyen de mükerrir olarak adlandırılır. Türk Ceza Kanunu’nun 58. Maddesi ile yargılanan sanıklar mükerrirdir.

Vodafone mükerrer ücretler toplamı nedir?

Mükerrer ödemeler herhangi bir talebe gerek olmadan bir sonraki çıkacak olan faturanıza otomatik yansımaktadır. Fazla ödediğiniz tutar bir sonraki faturanızdan otamatik olarak düşürülecektir.

Ne demek mücerret?

– Evlenmemiş, bekar, – Yalın durum, Bu gibi değişik anlamları üzerinden cümle içerisinde veya tek başına değerlendirmek mümkün.

Müspet cevap ne demek?

MÜSPET NE DEMEK? Müspet kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değil. Arapça kökenli olan müspetin sözlük anlamları ise şunlar; olumlu, uygun, yapılması memnuniyet veren, pozitif.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *