Muhayyile Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Muhayyile ne demek hangi dil?

Arapça χyl kökünden gelen muχayyil مخيّل “hayal eden” sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça taχyīl تخييل “hayal etme” sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. hayal maddesine bakınız.

Muhayyilem ne demek anlamı?

Zihinde olmayacak şeyleri düşünen. Hayal kuran.

Muvazene hangi dil?

Muvazene kelimesi Arapça kökenlidir.

Insan muhayyilesi ne demek?

kelâm sahibi, kalp sahibi, söz sahibi.

Muhayyile Türkçe mi?

Muhayyile kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Muhayyile, Arapça dilinden Türkçe ‘mize geçmiştir.

Toplumsal muhayyile ne demek?

Muhayyile, sosyolojik düşünme tarihinin en özel alanlarından biridir. Sosyolojik muhayyile hayatın, insanı ve toplumsal olanın sosyolojik özünü keşfetme, toplumsal gerçekliği anlama, kavrama ve tahlil etme yeteneği, gücü ve becerisidir.

Dimağın anlamı nedir?

Dimağ sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre beyin anlamına gelir. Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ.

Mahiyet ne demek TDK?

Mahiyet TDK kelime anlamı ise şu şekilde yer alıyor; 1. “Nitelik, vasıf, öz, özlük, asıl, esas.” 2. “İçyüz.”

Zatülcenp nedir ne demek?

Plörezi veya Plöral efüzyon, akciğerleri çepeçevre saran zarların arasında sıvı toplanmasıyla sonuçlanan hastalıkların genel ismidir. Halk arasında zatülcenp adıyla bilinir. Her yaştan insanda görülebilir. Tüberkülozdan kansere, kalp yetersizliğinden romatizmal hastalıklara kadar 50’den fazla nedeni vardır.

You might be interested:  Muzur Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Muvazenet ne demek?

1. Denk veya dengede olma durumu, denklik, muvâzene: En müessir mânia-i harp işte bu muvâzenettir (Cenap Şahâbeddin). 2. fizik. Denge, muvâzene.

Ne demek mücerret?

– Evlenmemiş, bekar, – Yalın durum, Bu gibi değişik anlamları üzerinden cümle içerisinde veya tek başına değerlendirmek mümkün.

Namütenahi T ne demek?

Namütenahi Kelimesinin Anlamı: Ucu bucağı olmayan, sonsuz ya da sınırsız anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Muhayyilesine ne demek?

Muhayyile TDK Sözlük Anlamı Nedir? Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit muhayille kelimesi adına, ‘Hayal gücü’ kelime grubu olarak ön plana çıkmaktadır. Kişinin herhangi bir konu hakkında yaratmış olduğu fikir ve düşünceler bütünü olarak da ifade etmek mümkün.

Muvaffakiyet ne anlama gelir?

Muvaffak kelimesinin kelime anlamı başarı demektir. Muvaffakiyet ise başarılı olmak olarak nitelendiriliyor. Özellikle bir iş kolunda, öğrencilerin derslerinde göstermiş oldukları başarılar muvaffak kelimesi ile nitelendiriliyor.

Zatı baki ne demek?

Arapça kökenli olan baki kelimesi, daimi olmayan, sürekli, bir miktardan geri kalan anlamları ile kullanılmaktadır. Bakilik Ne Demektir? Baki Esma-ül Hüsna arasında yer alan Allah’ın 99 isminden sadece bir tanesidir. Sonu olmayan, ölümsüz olan anlamını içermektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *