Muğlak Ne Demek? (Question)

Müphem ve muğlak olması ne demek?

Müphem ve muğlak olması ne demek? Belirsiz, ne olduğu açıkça anlaşılamayan. Muğlak ve müphem konuların zihinlerde daha berrak bir şekilde kavranmasını sağlayacak net açıklamalarda bulunduğu görülmektedir. Açık ve belirgin olmaksızın, belli belirsiz.

Muğlakta kalmak ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman muğlak, ‘anlaşılması zor olan ya da anlaşılmaz’ ifadeler üzerinden karşılık bulmaktadır. Bu durum herhangi bir söz, iş ya da konu üzerinden ele alınabilmektedir. ”Olay çok muğlakta kaldı.”

Muğlak olmama ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre muğlak kelimesinin anlamı; anlaşılması zor, anlaşılamaz, karışık ve çapraşık şeklinde açıklanmaktadır. Muğlak Bırakmak Ne Anlama Gelir? Muğlak bırakmak, herhangi bir konu ya da olayın tam olarak açıklanmayıp karmaşık bir şekilde bırakılmasıdır.

Mutlak muğlak ne demek?

kesin belirtisizlik, kişisel olarak bir tercihde sayılmaktadır, * muallakta ‘ta bırkamakla yetinmiyenler için bilincini dar çerçevede ve sanki ilahi bir güçten destek alıyormuş gibi kilitlemesi.

Mecra ne anlama gelir?

Mecra ne demek örnek? (mecazi) Bir işin gidişi, bir işin doğrultusu, akış. 2014 yılında bazı köşe yazarlarının mecra değiştirdiği görüldü. (halk dilinde) Ortam, zemin. Örnek cümleler: Sanatını icra edebileceği tek mecra olarak bir dergi çıkarmayı düşünür.

You might be interested:  Naçizane Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Müphem insan ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ise müphem kelimesi, ‘belirsiz’ anlamına gelmektedir. Herhangi bir durum veya olgunun tam olarak bilinmemesi şeklinde ifade etmek mümkündür.

Nadide çiçeğim ne demek?

Az görülür, görülmedik, seyrek görülen, çok değerli.

Mağrur hava ne demek?

Mağruru sözcüğü, dilimizde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Mağrur sözcüğü TDK sözlüğünde ” kibirli, kendini beğenmiş ve gururlu” anlamlarıyla açıklanmıştır. TDK sözlüğü, bu kelimeyi “kurumlu” olarak da açıklar.

Istinad eder ne demek?

Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, dayanılarak, güvenerek. İstinad ederek.

Muğlak ne demek Ekşi?

anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık: “son günlerin karşı, muğlak vakalarını tahlil edemedi.”- p. safa.

Ulak göndermek ne demek?

Ulak çıkartmak ifadesi de haberci çıkartmak ve posta göndermek anlamlarına gelmektedir.

Muğlak soru nedir?

belirsiz soru Kaypak ve yuvarlak sözcükler kullanan ve belirgin bir anlamdan yoksun olduğu için yetersiz ölçümler veren soru.

Mutlak aşk ne demek?

nedensiz sonuçsuz tüm benliğiyle sevmektir. Sorgusuz sualsiz koşulsuz teslimiyettir.

Mutlak ne demek din?

Din ve mutlak Mutlak sözcüğü sözlüklerde “göreli (nispi) ve görece (rölatif, izafi) olmayan, var olmak için başka hiçbir şeye gerek duymayan ya da hiçbir ilişkiyi gerektirmeksizin kendiliğinden var olan, varlığının nedeni yine kendisi olan, hiçbir şeyle bağlı, kayıtlı ve ilintili olmayan” biçiminde tanımlanır.

Mutlak yarar ne demek?

Şu ismin güzelliğine bakın şimdiden rahatladınız değil mi? Teorik Tanımlama: Mutlak Yarar, olaylara karşı tutumlarımızdan tam yarar almamızı sağlar. Bir kız arkadaşınız var ve nu canınızdan çok seviyorsunuz. Ara ara her çift gibi kavgalarınız oluyor ama bir şekilde düşe kalka devam ediyorsunuz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *