Müfreze Ne Demek?(En iyi çözüm)

Müfreze sözlük anlamı ne demek?

TDK’ya göre Müfreze kelimesinin anlamı, ‘Çeşitli askeri görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesi için, küçük birlikten oluşmuş, belli bir kuruluşa bağlı olmayan ve geçici olarak oluşturulan gruplar’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün.

Müfreze ne demek 3 sınıf?

Müfreze çeşitli görev ve hizmetlerin ifa edilmesi için, küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçici olarak oluşturulan özel askeri gruptur.

Müfreze ne demek cümle içinde?

Büyük bir birlikten ayrılıp geçici olarak meydana getirilen askerî kol: Bu nârayı, te’mîn-i inzibat için dolaşmakta olan süvâri müfrezesi işitir (Fâik Reşat). Piyâde alayından bir müfreze tebrik için hükûmete gidiyordu (Ömer Seyfeddin).

Müfreze ne demek ekşi sözlük?

mangadan büyük, takımdan küçük askeri birlik.

Askeri müfreze nedir?

Askeri müfreze ne demek? Müfreze çeşitli görev ve hizmetlerin ifa edilmesi için, küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçici olarak oluşturulan özel askeri gruptur.

Müftezer ne demek?

Saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış. 2. Çokluğu dolayısıyla değerini yitiren, değersiz.

Müfreze komutanı ne demek?

Takım ya da müfreze, Kısımdan büyük, bölükten küçük, ihtiyaçlara ve koşullara göre sayısı değişmekle beraber genel olarak 35-55 personelden oluşan askeri birim. Takım komutanı Astsubay (çoğunlukla Kıdemli Üstçavuş ve üstü), Asteğmen, Teğmen veya Üsteğmen rütbesindedir.

You might be interested:  Levanten Ne Demek?(Çözünme)

Şad olmak ne demektir?

Türkçe karşılık olarak Şad olmak anlamı ‘Sevinmek, memnun ve mutlu olmak’ şeklinde kullanılmaktadır.

Şad neye denir?

Şad, eski Türklerde hükümdar soyundan gelen yüksek rütbeli yöneticilere verilen bir unvandır. Eski Türk yazıtlarında ve bilhassa Bugut Yazıtı’nda rastlanan bu kelime, Osmanlıca şâd kelimesiyle karıştırılmamalıdır.

Süngü ne demek TDK?

Süngü ifadesi ile ilgili olarak Türk Dil Kurumu sözlüğünde şu açıklamalara yer vermektedir: – Askerlikte kullanılmakta olan bir malzeme olup, tüfek namlusunun ucuna takılarak kullanılan küçük kılıç biçiminde bulunan delici bir silah. – Mezar başına nişan olarak dikilmekte olan sırık.

Silah süngü ne demek?

Süngü bir yivli tüfek, misket tüfek veya benzeri herhangi bir ateşli silahın namlusunun ucuna takılan bıçak, hançer, kılıç veya sivri uçlu bir silahtır. Dünya Savaşı’na dek piyade saldırıları için başlıca silah olarak kabul ediliyordu.

Mukaddes etmek ne demek?

kutsal. Güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. Tanrı’ya adanmış olan, tanrısal olan.

Gümrük Müfrez ne demek?

gümrük işlemlerinden ithalat yaparken, çekilen eşyanın bir kısmını bölerek, çekilmeyen kısmını gümrüğe terk etme işlemi.

Istila ne anlama gelir?

Sözlükte “bir şeyi ele geçirmek, hâkimiyeti altına almak” mânasına gelen istîlâ, fıkıhta bu anlam çerçevesinde “bir malın haklı veya haksız şekilde ele geçirilmesi, kuvvet yoluyla devlet yönetimine el konulması” gibi anlamlarda kullanılır.

Istihkam ne demek ne demek?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı ‘Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer’ anlamına gelen istihkam, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *