Müessese Ne Demek?(En iyi çözüm)

Müessese ne demek Türk Dil Kurumu?

a. 1. huk. Kurum (II): “Türkiye’de henüz memleket meselelerini ilmî bir şekilde araştıran müesseseler kurulmamıştır.” -M. Kaplan. 2. mec. Bir toplumda bazı sorunların çözümlenebilmesi için uygulanan yöntem: “Hâlbuki bu dayak müessesesi cennetten çıkmadır.” -Ö.

Müessese ne demek din?

Kuruluş, müessese, tesis. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese. Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan özel veya kamu örgütü.

Çaylar müessese ne demek?

16. yüzyılda literatüre giren müessese kelimesi, tesis edilmiş olan yapı, bina ve kurum anlamına gelir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu sözcük birçok kalıplaşmış ifadenin içinde de yer alır. Örneğin ” Çaylar müesseseden” sözü, çaylar şirketten ve ücretsiz manasına gelir.

Müesser ne anlama gelir?

Müesser olmak ne demek? Tesir edilmiş, kendisine bir şey tesir etmiş olan.

Müessese Müdürü nedir?

Müessese Müdürü; müesseseyi, mevzuat hükümleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi kararları doğrultusunda yönetir. 2. Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi temsil eder.

Teşebbüs ne demek?

Eski kelimeler arasında bulunan teşebbüs kelimesi günümüzde de suç konularında yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Teşebbüs etmek kısaca girişmek ve girişim anlamına gelmektedir. Teşebbüs konuları güncel olarak ise bir işe yeltenmek ve yapmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunmak demektir.

You might be interested:  Anonymous Ne Demek?(En iyi çözüm)

Temin edilebilir ne demek?

Temin etmek, bir şeyin gerçekleşmesi için gerekli koşulları sağlamak anlamına gelir. Kelimenin bir diğer anlamı ise sahip olmaktır.

Tekamül ettirmek ne demek?

Tekamül sözcük anlamıyla gelişme, olgunlaşma, evrim anlamına gelmekte olup, farklı alanlarda farklı ve özelleşmiş anlamlarda kullanılan bir terimdir.

Mütercimlik anlamı nedir?

Mütercim bir başka adıyla tercüman, bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir.

Mümessil ne demek anlamı?

Mümessil kelimesi anlam olarak, herhangi bir alanda çalışan insanları çeşitli yönlerden temsil etme anlamında kullanılmaktadır. Mümessil kavramı, özellikle sağlık sektöründe yapılan bir pazarlama durumunu ifade etmektedir. Türk Dil Kurumuna göre mümessil kelimesi, temsil eden şeklinde açıklanmaktadır.

Müktesebat ne demek sözlük anlamı?

Edinilen, kazanılan bilgiler. Elde edilmiş olanlar. Kazanılmış olanlar. Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.

Müessese ne demek idare hukuku?

ı) Müessese: Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu, MADDE 5 – (1) TEMSAN; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür.

Müesser ne demek TDK?

Müyesser kelimesi kolaylıkla ortaya çıkan demektir. TDK sözlük anlamı da kolaylıkla ortaya çıkan, kolaylıkla elde edilen şeklinde ifade ediliyor.

Müyesser ismi kuranda geçiyor mu?

Müyesser ismi Kur’an-ı Kerim’de bulunmamaktadır.

Müzeyyen ne anlama gelir?

Müezzin, camilerde ezan okuyan, sala getiren, namazlarda selam ve tesbih dualarını okuyan kişidir. TDK’da müezzin ‘Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi, ezancı’ olarak tanımlanmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *