Muazzam Ne Demek? (Question)

Muazzam bir şey ne demek?

Muazzam bir şey ne demek? Alışılmışın sınırlarını aşan. Kocaman, çok büyük. Ulu.

Muazzam sözler ne demek?

alışılmışın sınırlarını aşan.güçlü önemli manasındaki söz.

Muazzam derecede ne demek?

– Koskoca, kocaman çok iri veya çok büyük. – Güçlü ve önemli. – Alışılmışın sınırlarını aşan.

Muntazam olarak ne demek?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı “düzgün, düzenli, derli toplu” olan muntazam, Arapça kökenlidir.

Bu vesile ile ne demek?

En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Şahsi menfaat ne demek?

kişisel çıkar,fayda.

Mevlana ne güzel söylemiş?

Mevlana ne güzel söylemiş: “Ne geçmiş var, ne gelecek. Ne geçmişe bak üzül, ne de geleceğe bak tasalan. İçinde bulunduğun anı yaşa; çünkü o an varsın.” “Hz.

Ne güzel sözler kapak?

Kapak sözler kısa

  • Aklını alırdım ama ucuz mal bende alerji yapıyor.
  • Eskiden altını çizdiklerimin şimdi ise üstünü çiziyorum.
  • Göz göre göre atladık, düştük sandınız.
  • Kendime yakışanı severim.
  • Yapında bozukluk varsa benden mimarlık bekleme!
  • Matematiği kötüydü ama çıkarlarını hesaplamada çok iyiydi.

Mevlana ne güzel demiş?

Mevlana ne güzel demiş; “sevdiğinin nazını değil kahrını çekmektir sevda.”

Şahane ne anlama gelir?

şahane / şâhâne / شاهانه Çok güzel, mükemmel.

You might be interested:  2.5 Üst Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Eşsiz olmak ne demek?

sıf. (Güzellik, büyüklük vb. nitelikleri bakımından) Eşi ve benzeri olmayan, görülmemiş, müstesnâ, emsalsiz, yektâ: Eşsiz Boğaz, şerefli hayâlin derindedir / Senden kalan o levhada her şey yerindedir (Yahyâ Kemal).

Seğirme nedir ne demek?

Seğirme (geçişsiz f. ) sēkri-mek “atlamak” < sēk-mek ) Vücûdun herhangi bir yerindeki deri, altındaki kaslarla berâber hafif hafif oynamak, kımıldayıp titremek: Tâze yaprak dolması / İçindedir kıyması / Bugün gözüm seğirdi / Yakın yârin gelmesi (Mâni – Ö.

Nutuk ne anlama geliyo?

Nutuk, bir dinleyici kitlesine seslenme, söylev. Nutuk (Mustafa Kemal Atatürk), Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı tarihî konuşması.

Akis nedir ne demek?

Akis (Çaprazlama): Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemeye akis denir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *