Muafiyet Ne Demek?

Muafiyet ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı ‘ muafiyet ‘tir. TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı ‘ayrı tutulma, kendisine uygulanmama’ anlamlarına gelen muafiyet, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.

Muafiyet uygulamak ne demek?

Sigortada muafiyet, oluşan hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından üstlenilmesi anlamına gelir. Trafikte yaşanan kazaların, yaralanmaların ve maddi hasarların en aza indirilmesini amaçlayan kasko sigortasıyla özdeşleşen bir kavramdır. Hatta genellikle “muafiyetli kasko” şeklinde kullanılır.

Muafiyet hakkı ne demek?

Muafiyet, hasarda sigortalının katılım gösterdiği bölüme denir. Genellikle araç sigortalarında ön plana çıkmakla birlikte muafiyetleri bir çok branşta uygulayabiliriz. Bunlardan muafiyetleri oran nispetinde uygulayabileceğimiz gibi, belirli bedeller olarak da uygulayabilmekteyiz.

Muafiyet vermek ne demek?

Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık.

Ders muafiyeti ne demek?

Muafiyet nedir? Daha önce herhangi bir yükseköğretim programında alınan bir dersin, yeni kayıt olunan programda tekrar görülmek istenmemesi üzerine yapılan bir işlemdir. İkinci Üniversite kapsamında mezun olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin dersleri sistemden Ekim ayı içerisinde otomatik olarak düşürülecektir.

Muafiyet sigortası ne demek?

Kaskoda muafiyet, hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması halidir. Daha açık bir ifade ile aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir kısmına kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, üstünün ise sigorta tarafından karşılanmasıdır.

You might be interested:  Murda Ne Demek? (Question)

Cam hasarlarında herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır ne demek?

Yıl içinde gerçekleşecek cam hasarlarında cam değiştirilmeden onarımı yapılması halinde, adedine bakılmaksızın hasarsızlığı bozmaz. Cam Hasarlarında Muafiyet; Cam kırılması hasarlarında anlaşmalı cam servislerimizden hizmet alındığı takdirde cam kırılması hasarlarında muafiyet uygulanmayacaktır.

20 muafiyet ne demek?

Kaskoda muafiyet indirimi nedir? Örneğin bir kaza anında meydana gelen maddi hasarın yüzde 20 ‘lik kısmını kaskoda muafiyet bedeli olarak kendisinin ödeyeceğini taahhüt eden bir sigortalı, hasarın yüzde 10’unu ödemeyi taahhüt eden bir sigortalıdan daha düşük kasko primi ödüyor.

Muafiyetsiz hasar güvencesi nedir?

– Muafiyetsiz Kaza Güvencesi (Top Cover) Kaza durumunda, kiralanan araç grubuna bağlı olarak değişen tutarlardaki kiracı sorumluluğunu ortadan kaldıracak olan güvencedir.

Üniversite muaf ders ne demek?

Muaf ders, sınava girildikten sonra başarısız olunması durumunda başarma zorunluluğunun ortadan kalmasıdır. Bu muaf olunan ders kredisi alınmamış olmaktadır. Kişiler ister ise muaf oldukları derse girebilmektedir. Bir kişi bir dersten muaf ise o dönemde o dersi almasına gerek yok demektedir.

Üniversite derslerden muaf olmak ne demek?

Bu durum, söz konusu dersten veya sınavdan sorumlu olunmayacağı anlamına geliyor. Örneğin “Ayşe Matematik dersinden muaf ” denildiğinde, Ayşe isimli öğrencinin o dönem Matematik dersini almasına gerek olmadığı anlaşılıyor. Sınavdan muaf olmak da bahsi geçen sınava girme zorunluluğu bulunmamasını ifade eder.

Bir dersten muaf olmak ne demek?

MUAF OLMA: Üç kez sınavına girilen ancak başarısız olunan ortak dersin başarma zorunluluğunun ortadan kalkmasına denir. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, muaf olunan ders istenirse tekrar alınabilir.

Muafiyet tanındı ne demek?

Bu bağlamda türeme yoluyla elde edilen muafiyet kelimesi ise ‘Kişinin kendisine uygulanmama, herhangi bir yükümlülükten bağışık tutulma ya da bağışıklık’ şeklinde tabir edilmektedir. Muaf olmak da aynı şekilde bir durum ya da olgudan ayrı tutulmak ve ayrıcalık tanınmak olarak nitelenir.

You might be interested:  Medusa Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Ders muafiyeti ne zaman yapılır?

Ders muafiyet başvuruları Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on beş iş günü içinde ilgili birime yapılır. Başvurular muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Muaf olmayan ne demek?

Lise muaf değil ne demek? Dersten Muaf Olmak Ne Demek? AÖL Dersten muaf olmak o dersin 3 defa seçildiği ve sınavlarına girildiği fakat başarılı olamadığı için artık o dersten sorumlu değil demektir. Yani muaf olduğunuz derslerden tekrar sınava girme zorunluluğunuz ortadan kalkıyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *