Muadil Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Muadili olarak ne demek?

Eşit, eşdeğer, denk. Bu memurlardan her birinin memuriyetleri muadil olduğundan eşit maaş verilmesine karar verildi. Muadili olmak: Bir şeyin istenilen en önemli özelliğini barındıran ancak bazı özellikleri farklı olabilen, neredeyse aynısı olan şey.

Yadsınamaz ne anlama gelir?

Yok sayılamaz, apaçık, inkar edilemez.

Muayyenler ne demek?

Muayyen ne demek tir? Belli, belirli, kesin olarak belirlenmiş. Kararlaştırılan.

Madilik yapmak ne demek?

Madilik TDK’ya Göre Sözlük Anlamı TDK Sözlük sitesine göre madilik kelimesinin anlamında “kötülük” ve “kötülük yapmak” ifadeleri yer almaktadır.

Muadil ne demek eczane?

Muadil, arzulanan bir şeyin, özelikle istenilen özeliği bakımından, diğeriyle neredeyse tamamen aynı olma durumudur. Örnek bir cümle ile açıklayacak olursak, ‘ Eczaneye gittim, ilacın aynısı yoktu ancak eczacı muadilini verdi.

Madil ne demek?

(Medh. den) Öven, medheden.

Yadsınamaz ne demek örnek?

Yadsınamaz ne demek TDK? Türk Dil kurumuna göre yadsımak kelime olarak yapılan bir işi inkar etmek ve işi yok saymak anlamına gelmektedir. Yadsımak kelimesi kullanımda yadsınamaz bir gerçektir şeklindeki gibi olumsuz kullanılarak olumlu cümle oluşturmayı sağlamaktadır.

Yadsınmak TDK ne demek?

TDK açısından yadsımak kelimesinin, ‘Söylediği sözü, yaptığı işi ya da tanık olduğu bir durumu yapmadığını, bilmediğini söylemek, saklamak ve inkar etmek’ biçimde ifade edildiğini diye dile getirmek mümkün.

You might be interested:  Nafile Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Varsıl hale gelmek ne demek?

Varsıl hale gelmek ne anlama gelir, varsıl, parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtıdır. Varsıl kelimesinin anlamı zengin olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Muayyen müddet ne demek?

Muayyen, belli bir vakit. Altmış dakikalık zaman.

Mutad ne anlama gelir?

mutad / mûtad Âdet olunmuş, alışılmış.

Araç muhayyer ne demek?

ARKADASLAR İLANLARDA BU ARAC MUAYYER DİR YAZIYOR. NE ANLAMA GELİYOR. Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece. “al bak/baktir/kullan, begenmezsen geri getirebilirsin” demektir.

Argoda Madi nedir?

madi: kötü, huysuz,pis,çirkin,bela,delilik.

Domez ne demek Lubunca?

hizmetçi, köle anlamında kullanılan lubunca bir kelime.

Balamoz ne demek?

gayler arasında yaşlı erkek anlamında kullanılan sözcük.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *