More Ne Demek?(Çözünme)

More neden gelir?

Eğer sıfatınız uzunsa yani 2 veya daha çok heceli ise sıfata ek gelmez, sıfattan önce ‘ more ‘ kelimesi gelir.

Rumca more ne demek?

balkan dillerinde ” more “, “mori” olarak söylenen, “kizlar”, “kiz”, “hatun” anlamlarindan birine veya birkacina gelen * seslenme, nida. türkceye “ayol” diye cevirmemiz reva degildir. tümce icinde kullanalim *: “mori aysel, hu!

The most ne?

İngilizce En Üstünlük Yapısı (Superlative in English) En üstünlük yapısı sıfatların ve zarfların en üst ya da en alt olduğu durumlarda kullanılır. Hece sayısına göre “-est” son eki ya da “ the most ” kullanılır. Tek heceli olanlarda “-est”; çok heceli olanlarda “ the most ” kullanılır.

Status ingilizce ne demek?

Ingilizce -Türkçe Çeviri İsim durum, hal, vaziyet, mevki, unvan. high status: yüksek mevki. durum.

More nedir nerelerde kullanılır?

► İkiden fazla heceli sıfatlarda more kelimesi sıfatlardan önce getirilir. – Her new dress is more beautiful than her old one. (Yeni elbisesi eskisinden daha güzel.) – Nowadays cities are more attractive than villages.

Than nasıl kullanılır?

İngilizce’de than kelimesi

  1. He runs faster than me – Benden daha hızlı koşuyor.
  2. Cenk is taller than Ceren – Cenk, Ceren’den daha uzun.
  3. Caner is better than him – Caner ondan daha iyi.
  4. She is smarter than you – O senden daha zeki.
You might be interested:  Business Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Yunanca Mori ne demek?

Mori ise ölmek anlamına gelir.

Mari ne anlama geliyor?

Mari, Bir Sümer kent devleti. Mari, eski Bask mitolojisinde bir tanrıça. Mari, Rusya’da bulunan Mari El Cumhuriyeti’nin kısa adı. Meryem Ana, Hristiyan gelenekte Meryem Ana isminin farklı yazılışı.

Balkanlarda Mari ne demek?

trakya cevresinde genelde kadınların kullandığı bir ünlem, bazen de hitap şekli.. ör: -marii!

The Sentence ne demek?

Sentence kelimesinin Türkçe karşılığı cümledir.

My status anlamı nedir?

my status. Her şey bittiğinde, fakat şimdi, savaştasın. Benim statüm.

Status nedir tip?

Status terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelimedir. Status teriminin tıbbi anlamı; n. Durum, hal, vaziyet.

Statüs toplantısı ne demek?

Düzenli proje (statü) toplantıları projede işi yapanların katıldığı, projedeki ilerlemenin plana göre kontrol edildiği ve statü güncellemelerinin yapıldığı, geriye kalan işlerin gözden geçirildiği toplantılardır. Proje statü toplantısı yapmadan projenin ne durumda olduğunu ve nereye gittiğini bilemezsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *