Monoton Ne Demek? (Question)

Monoton bir hayat ne demek?

Bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Fransızcadan dilimize girmiş monoton kelimesi bir işin aynı tempoda ve işlerin sürekli tekrarlanarak yapılması anlamına gelmektedir. Günlük hayatta tekdüze bir yaşam ve devamlı aynı işlerin arka arkaya yapılması durumunda monotonluk kelimesi sıklıkla kullanılır.

Monoton ne demek ekşi sözlük?

biteviye, tekdüze. çevrenizdekilerin teker teker, yavaş yavaş sizi dolap beygirine dönüştürmesi, sınırlar içine hapsetmesi sebebiyle zamanla kaçınılmaz olarak içinizdeki serüven ruhunu kaybetmeniz sonucunda oluşan durum. arkaya bakmadan kaçınılması gereken yaşam tarzı.

Monoton kişi ne demek?

Monoton, tekdüze, donuk anlamları taşımaktadır. Çok sıradan olan heyecanı olmayan eylemleri belirtmek için kullanılmaktadır. Sıkıcı, durgun, donuk.

Tekdüzelik ne anlama gelir?

Tekdüze (Monoton) kelimesinin sözlük anlamı: Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton. Bu tür yargıları içeren cümlelerde bir durumun, bir olgunun ya da bir olayın zaman içerisinde değişmeye uğramadığı, mevcut durumun aynı biçimde sürüp gittiği ifade edilir.

Tekdüze hayat ne demek?

Türk Dil Kurumu, “ tekdüze ” kelimesini “değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton” şeklinde tanımlamaktadır. Yani hayatın veya hayatın içinde bulunan olguların sürekli benzer bir gelişim göstermesi, aynı düzende devam etmesi anlamını karşılamaktadır.

You might be interested:  Şahsına Münhasır Ne Demek?(Çözünme)

Monoton ses tonu ne demek?

Tek frekansın ses dalgası. Bu terim, birden fazla tonun müzik kombinasyonları için de kullanılır.

Tiraj ne anlama gelir?

Fr. Basılan gazete veya mecmuanın baskı sayısı.

Monoton hayattan kurtulmak için ne yapmalı?

Sınırları Aş! Hayatın Monotonluğundan Kurtulmak İçin Yapabileceğin 11 Sıra Dışı Şey

  1. Sırt çantanı tak sırtına, düş yollara.
  2. Şehirlerdeki festivallere katıl, Mesela Hindistan’daki Holi festivalini muhakkak hayatında bir kez gör.
  3. 3. Daha önce denemediğin bir spor dene.
  4. Şehirden uzaklaş, bir sahilin kumsalında kamp kur.

Monoton bir ilişki ne demek?

heyecanı ve paylaşımı durmuş, zorunlulukmuşçasına yaşanan ve gün geçtikçe sevgilileri birbirinden saklayan ve uzaklaştıran, tarafların ortak noktayı bulamaması halinde bitecek ilişki.

Monoton nasil yazilir TDK?

Bu kelime genellikle Monoton şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Tekdüze şeklinde olmalıdır.

Monoton iş ne demek?

Monotonluk diğer bir ifadeyle ‘tekdüzelik’, bir işin aynı hızda ve sürekli tekrarlanması, benzer işlerin arka arkaya, aynı düzende yapılması, her gün aynı döngülerin tekrar edilmesi anlamlarına gelmektedir.

Tekdüzelik ne demek örnek?

Tek ve düz kelimelerinden oluşan tekdüze sözcüğü cümle içerisinde birleşik sıfat olarak kullanılır. Örnek: ” Tekdüze bir hayat.” Bu kelime herhangi bir değişim emaresi göstermeden devam eden durum ve alışkanlık demektir.

Günü birlik ne demek?

Gece kalmadan aynı gün dönmek üzere. Gelişigüzel.

Düzelik nedir?

1. Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton: “Yazıcı, tekdüze bir sesle çabuk çabuk okuyordu.” -Y. Atılgan. 2. zf. (te’kdüze) Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *