Molla Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Molla diye kime denir?

Molla (Farsça:ملا), İslamî ilâhiyat ve dinî yasa (fıkıh) üzerine eğitim almış din bilginidir. Arapçada efendi, sahip gibi anlamlara gelen mevla (Arapça:مولی) kelimesinden türetilmiştir. Osmanlı Devleti’nde mollalar medreselerde eğitim almışlardı.

Molla ne iş yapar?

Molla unvanı, özellikle Osmanlı Devleti döneminde oldukça sık kullanılmıştır. Molla olan kimse; İslam hukuku, fıkıh, tasavvuf, sünnet ve hadis gibi konularda fetva verebilme yetkisi almıştır. Ayrıca Molla olarak kabul edilen kişiler kadı olarak da görev almıştır.

Eski Türkçede Molla ne demek?

Eski Türkçede Molla ne demek? MOLLA: Eskiden büyük âlimlere verilen isim. * Büyük kadı. * Efendi, hoca, Medrese talebesi.

Molla ne demek ekşi sözlük?

bilgili din adami, alim ulema. osmanlı devletinde mevleviyet kademesine yükselen ilmiye mensubu. *mevla sözcüğünden gelir.

Şeyh ve Şıh ne demek?

Şıh, şeyh kelimesinin bir diğer söylenişidir. Şıh veya Şeyh, tasavvufta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıf mürşiddir. Aynı zamanda Arap kültüründe üst düzey makamlara sahip olan kişilere, yaşlı kişilere, ilimli şahıslara veya kraliyet ailesine mensup şahıslara verilen bir unvandır.

Mısıra Molla ne demek?

Molla kelimesinin TDK sözlük anlamları şu şekilde açıklanıyor; – Büyük kadı: Mısır mollası. – Büyük Bilgin. – Dini yönü ağır basan kimse.

Molla ibrahim hoca kimdir?

İslam Bilgini İslam âlimi (D. H. 1290 / M. 1873 – Ö. 1952, Diyarbekir). Seyda Molla İbrahim, Diyarbekir’e bağlı Terkan’da ikamet ederdi. Sonraları Heftselm köyüne ve bilahere Alipınar köyüne yerleşti.

You might be interested:  Guest Ne Demek? (Correct answer)

Deli Molla ne demek?

Camideki vaazları ve nasihatlerinde yaptığı kasideli, şiirli ve el kol hareketleriyle karışık heyecanlı nutukları; millî bayramlarda yaptığı konuşmalar ve okuduğu coşkulu şiirler nedeniyle kendisine “ Deli Molla ” denilir.

Dervişan anlamı nedir?

1. Tarikata üye olan ve tarikat kurallarına uygun bir biçimde yaşamayı kabul eden kimse, alperen. 2. Yoksulluğu kabullenen, çile çekmeyi benimsemiş kişi. 3. Alçak gönüllü ve çevresindeki her şeyi hoş görmeye çalışan kimse.

Seyda ne anlama gelir?

İşte Türk Dil Kurumu’na göre Seyda isminin anlamı; İleri gelen, seçkin.

Çeç miyim ne demek?

i. (Erm. ç’ēç) halk ağzı. Balsız petek: Kimi arı çiçek dermiş / Sen balsın da ben çeç miyim (Âşık Veysel).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *