Mira Ne Demek?

Mira isminin ne demek?

Farsçada, emir veren komutan demektir. Arapçada ise, “tartışma” anlamındadır. Mira ismi gücü, başarıyı ve azmi temsil etmektedir.

Mira Arapça ne demek?

Doğacak kız bebeklerine koyulan Mira ismi, Sanskritçede, Farsçada, Rusçada, İspanyolcada ve İbranicede kullanılmaktadır. Farsçada, emir veren komutan demektir. Arapçada ise, “tartışma” anlamındadır.

Mira Kürtçe ne demek?

Kürtçede “beylerbeyi”anlamına da gelmektedir. Ayrıca iyi insan anlamına gelen bir erkek ismidir.

Mira ne demek kuranda geçiyormu?

Türkçe de ise ışık saçan anlamına geldiği belirtilir. Mira, aynı zamanda Kuran-ı Kerim’in Kehf Suresinin 22. Ayetinde de yer almaktadır. Mira ismini aynı zamanda, hayat enerjisi yüksek, kendisi ve çevresindekilere yardım eden kişiyi ifade etmektedir.

Mira ismi hangi cinsiyet?

Mira adı farklı dillerde, “takdire şayan; barış; kadın hükümdar; okyanus” anlamlarına gelen Latince kökenli bir kız ismidir.

Alya ne anlama gelir?

Özellikle kız bebek bekleyen veya isteyen aileler, Alya adına rağbet gösteriyor. Alya ismi Arapça kökenli olup (???????????) “şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer” manalarına gelmektedir..

Asel Mira ne anlama gelir?

Asel ismi Arapça bir kelimedir. Kelime anlamı olarak karşılığı bal anlamına gelmektedir. Mira ismi ise birçok dilde kendisine yer bulmaktadır. Mesela Arapçada tartışma anlamına gelirken, Farsçada emir veren, İspanyolcada bakmak ve Rusçada ise dünya anlamlarına gelmektedir.

You might be interested:  Derbi Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Kayra ismi ne anlama gelir?

Kayra isminin anlamı: Saygın biri tarafından yapılan iyilik, inayet, ihsan, lütuf şeklindedir. Kayra Ne Demek? Tanrının kişiye iyilik getiren, kurtarıcı ilişkisi adına kullanılan bir kavramdır. Tanrının insanı koruması ve esirgeyici olması şeklinde de tanımlanabilir.

Eslem isminin anlamı ne demek?

Eslem isminin anlamı, Allah’a teslim olan kişi, günahsız ve de çok değerli kimsedir. Çoğu Arapça kökenli isimlerin TDK’da yer almasına karşın, Eslem ismi TDK’da geçmemektedir. Eslem ismini alan(kız, erkek) kişilere; sağlam, dayanıklı ve selametli olan kimse de denmektedir.

Mira nedir inşaat?

Mira: Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (çekül doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lataya denir. Nivo: İki nokta arasındaki kot farkını bulmaya, düz arazide yüzey nivelmanı yapılarak harita almaya yarayan topografik ölçe aletidir.

Mira isminin yanına ne yakışır?

Mira isminin yanına ikinci isim olarak ise Su, Defne, Nil, Nur, Ahu, Esma, Asel, Esila, Ahsen ve Elif isimleri önerilebiliyor.

Lina ismi kuranda geçiyor mu?

Lina, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Haşr suresinin 5. ayetinde geçmektedir. Lina, burada yumuşak hurma ağacı anlamını taşımaktadır.

Kuranda Azra ne demek?

Azra ismi dini açıdan Medine’nin diğer adı ve Hz. Fatima (s.a.) ve Hz. Meryem’in lakapları olarak kullanılmaktadır. Azra isminin genel anlamları da el değmemiş bakire kız, delinmemiş inci, ayak basılmamış kum ve masal kahramanı Vamık’ın sevgilisi anlamlarını taşımaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *