Meziyet Ne Demek?(Çözülmüş)

Meziyet ne demek cümle içinde kullanımı?

Meziyet kelime anlamı olarak; herhangi bir bireyi veya cismi benzerinden üstün gösteren özellikler, erdem anlamına gelmektedir. Meziyet ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibi olacaktır; Cemal Paşa’da anlamadığı işi ehline bırakmak meziyeti vardı. Onun meziyetlerini saymakla bitiremem.

Meziyet erdem ne demek?

Meziyet kelimesi Türkçe’de “avantaj, üstünlük, erdem ” anlamına gelir. Arapça mzy kökünden gelen maziyyat مزيّة z “avantaj, üstünlük, erdem ” sözcüğünden alıntıdır.

Meziyet ne demek Ekşi?

“bir kimse veya nesneyi benzerlerinden üstün kılan nitelik, vasıf. yetenek, kabiliyet.” anlamına gelen arapça kökenli (meziyyet) sözcük.

Meziyetsiz ne anlama gelir?

TDK’ya Göre Meziyetli, Meziyetsiz ve Meziyetlilik Kelime Anlamı Nedir? Meziyetsiz kelimesi ise, ‘Beğenilmeyen ve üstün nitelikleri bulunmayan’ anlamına geliyor.

Sana müstesna ne demek?

Müstesna Kelimesinin Anlamı: Benzeri az bulunan, benzeri olmayan, istisna olan anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Müstesna kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Müstesna ile ilgili cümleler: *Senin müstesna bir yerin var.

Meziyet hangi dil?

Meziyet kelimesi Türkçede anlamı üzerinden çok fazla değerlendirilen kelimeler arasında bulunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber TDK açısından bakıldığı zaman, ‘Bir nesneyi ya da kişiyi benzerinden üstün gösteren nitelik’ anlamına sahip olduğu görülüyor.

You might be interested:  Ptt Torba Kapandı Ne Demek?

Kendisine ait olan fazilet ve meziyet ne demek?

fazilet / fazîlet / fâzilet / فضيلت Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece.

TDK erdem ne demek?

3. adAhlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet: Spor, alçak gönüllülük gibi bir erdem aşılar sporcuya. -N. felsefe İnsanın ruhsal olgunluğu.

Erdemdir ne demek?

Erdem veya fazilet, Ahlaki olarak doğru olan şeyi yapıp yanlış olanı yapmamaktır. Erdem kavramı, felsefe tarihinin başlangıcından beri yer alır. “İnsanın ve yaşamın anlamı nedir?” sorusuna verilen felsefi cevap başlangıçta “erdemli olmak” olarak belirtilmiştir.

Zafiyet geçirmek ne demek?

zafiyet geçirmek Çok zayıflayıp, güçten kuvvetten düşmek.

Mükellefiyetsiz ne demek?

Vergi mükellefleri yeni şube açtıktan sonra yeni şubeyle ilgili stopaj beyannamesi ve diğer bütün bildirimler şubenin bağlı olduğu vergi dairesine değilde, merkezin bağlı olduğu vergi dairesine verilecekse, yeni kurulan şubenin hiçbir vergiden mükellefiyeti olmadığı için bu şubeye “ mükellefiyetsiz şube” denir.

Muaf kelimesi ne anlama gelir?

Muaf olmak herhangi bir durum karşısında ayrıcalık tanınmış, ayrı tutulmuş anlamına gelir.

Meşakkat ne anlama geliyor?

Güçlük, sıkıntı, zorluk, zahmet. Meşakkat çekmek: Güçlüklerle karşılaşmak, sıkıntı çekmek, zorlanmak. Meşakkate katlanmak: Güçlüklere, sıkıntıya dayanmak, göğüs germek.

Kinaye sezmek ne demek?

Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen, mecaz anlamdır. Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır.

Mahiyet ne demek cümle içinde?

– Vasıf, – İç yüz demektir. Mahiyet kelimesinin cümle içinde kullanımı konusunda örnek verilmesi gerekirse şu şekilde olabilir; – “Tiyatro sahnesinde her şey şahsi bir mahiyet arz eder.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *