Metanet Ne Demek? (Correct answer)

Metanetini korumak ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre metanet kelimesinin anlamı, metin olma, güçlükler karşısında dayanma ve sağlam duruşu koruma şeklinde açıklanmaktadır. Metaneti Korumak Ne Anlama Gelir? Metaneti korumak; kötülükler ve zor durumlar karşısında yılmadan dayanmak, sabretmek anlamına gelmektedir.

Metanet ne demek din?

Metanet kelimesi güçlü ve dayanıklı olmak anlamına gelir. Yalnızca insanlar için kullanılan metanet kelimesi ise dirayet ve dayanma gücü manasına gelir.

Metanet sahibi olmak ne demek?

Kelime olarak sağlamlık, kavilik, sözünden ve kararından dönmemeklik gibi manalara geliyor. Ayrıca insanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması manasına da geliyor.

Metanet hangi dil?

Metanet kelimesi Arapça kökenlidir. – Kalbimde lüzumundan fazla metanet var.

Metanetini kaybetme ne demek?

Acılı bir olay ya da durum karşısında dayanma gücünü korumak, kendini kaybetmemek, koyuvermemek anlamlarına gelir.

Firma ne demek TDK?

a. (fi’rma) tic. Tüzel kişiliği olsun olmasın bir ekonomik etkinlik birimi. Üretimi gerçekleştiren iktisadi karar birimi.

Mağfiretin anlamı nedir kısaca?

Mağfiret Allah’ın kullarına karşı sonsuz bağışlayıcı ve merhamet sahibi olması demektir.

Sebat metanet ne demek?

Ayrılmamak manasını ifade eder.

Özverili insan ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

You might be interested:  Amor Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Sebat etmek ne anlama gelir?

– Bir işi sonuna kadar götürmek, bu hususta direnmek anlamlarına gelmektedir. Örnek: Tıp alanında başarılı bir hekim olmak için hedeflerini belirleyerek, zor koşullar karşısında ” sebat etmek ” zorundasın. – Bir işi sonuna değin sürdürme, direşme şeklinde ifade edilmektedir.

TDK meta ne demek?

Meta kelimesi TDK ‘ya göre, mal ve ticaret anlamındadır.

Sükun ne anlama gelir?

sükun ne demek? Erinç, huzur, rahat. Durgunluk, dinginlik.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *