Meşrep Ne Demek?(En iyi çözüm)

Meşrep kadın ne demek?

Hafif meşrep kadın ne demek? (ﺧﻔﻴﻒ ﻣﺸﺮﺏ) sıf. ve i. (Ar. ḫafіf “ağır olmayan” ve meşreb “yaratılış, huy” ile ḫafіf-meşreb) Hoppa, oynak, serbest tavırlı, nâmûsu şüphe uyandıran ( kadın ).

Meşrep meşrep ne demek?

Meşrep kelimesinin TDK anlamına baktığımız zaman, ‘huy, davranış ve mizaç’ gibi anlamları üzerinde ifade edilmektedir. Bir kişinin gündelik yaşamın içerisinde gösterdiği davranışlar bütünü şeklinde ele alınmaktadır.

Geniş meşrep ne demek?

Meşrebi geniş, rahat hareketler sergileyen ve her zaman davranışlarını çok rahat gösteren bireyler için kullanılır.

Kalender meşrep nedir kısaca?

sıf. ve i. (Fars. ḳalender ve Ar. meşreb “huy, tabiat” ile ḳalender- meşreb ) Kalender tabiatlı, dünya malına önem vermeyen, her şeyin üzerinde durmayan (kimse): Ben kalender – meşrebim güzel çirkin aramam (Kanto).

Hafifmeşrep erkek nedir?

” hafifmeşrep ” başlığındaki entrylerin metinlerinde arama yapar. davranışlarında ağır başlılıktan uzak olan kişi. ahlaki ve toplumsal kaygılar gütmeden eğlencesine zevkine bakan tiplerdir.

Hafif kadın ne demek?

veya önüne gelene verebilecek hafiflikte kadın. bir zamanların osmanlıca sonrası edebi neşriyatında bu kalıp ile tasvir edilmiştir eli işte gözü oynaşta hatun kısmısı. kilosu az kadın.

Şuh bakışlı ne demek?

Şuh bakışlar ne demek? Neşeli, canlı, hareketli, şen, kıvrak: “ Şuh kahkaha.” “ Şuh bakış.” Kaç kerre senin sîne-i şûhunda bayıldım (Hüseyin Sîret).

You might be interested:  Alegorik Ne Demek?

Mezhep mi meşrep mi?

mezhebi değil meşrebi genişdir doğrusu meşrep; mizaç, huy, yaradılış, davranış ve karakter anlamlarına gelen arapça kökenli bir kelimedir. ancak toplumumuzda meşrebi geniş deyimi sözlüğümüzde de olduğu gibi çoğunlukla yanlış olarak mezhebi geniş olarak telaffuz edilir.

Hafif meşrep kadınlar ne demek?

Davranışları, içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışına uymayan ( kadın ).

Mezhep genişliği ne demek?

➡ Mezhebi Geniş deyiminin anlamı:Namus konusunda gerekli olan titizliği göstermeyen, kadın-erkek ilişkilerinde dini kaidelere aldırış etmeyen, iffetsizliğe meydan veren, geniş davranan.

Tiryaki meşrep ne demek?

ahmet hakan ın yazısında paşalar arasındaki farkları belirtmek için kullandığı sıfattır. sanırım alışkanlıkları süregelen manasında kullanılmış. “yaşar paşa tiryaki meşreptir ilker paşa ise çelik iradeli”

Rind meşrep ne demek TDK?

Rind meşrep ne demek? Allah için alçak gönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse.

Kalender meşrep hangi dil?

Kalender meşrep hangi dil? Kelime grubu Farsça’dan gelen kalender (قلندريّ ) kelimesi ile Arapça ‘yaradılış, huy, tabiat, mizaç’ anlamlarına gelen meşrep (مَشْرَب ) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Kalender meşrep ne demek Ekşi?

kalender yapili, her seye kusur bulmaktan, ufak tefek seylerden sikayet etmekten uzak (kisi). kalender mizaçlı, argo deyişle geniş kimse.

Kalender meşrep nasıl yazılır?

Kalender hem yalın haliyle hem de kalender meşrep şeklinde birleşik kelime olarak kullanılabilmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *