Mesnetsiz Ne Demek?(Çözülmüş)

Mesnetsiz ne demek hukuk?

dayanaksiz itham etme, atip tutma. daha çok avukatların dava veya cevap dilekçelerinde yer alan bir ibare. karşı tarafın herhangi bir iddiasını çürütmeye yönelik belirtilir.

Mesnet ne demek TDK?

a. 1. Dayanak. 2. esk. Mevki, makam: “Annem ata, arabaya, kendi tabirince mansıba, mesnede, hanımefendiliğe can atan bir kadındı.” -H. E.

Mesnetlemek nedir?

[1] Bir yerden, fikirden, düşünceden, gerçekten vb. dayanak almak. [2] (mimarlık) (Bir strüktür elemanı için) bir mesnete bağlanmak.

Defaatle ne demek?

Defaatle kelimesinin anlamı, defalarca, birçok kez, kere gibi sözcüklerle karşılık bulmaktadır. Yineleyen yani tekrarlayan durum ve şeyler için kullanılır.

Meşrebime ne demek?

Anlamı ise, ‘Mizaç, huy ve davranış ile yaratılış’ şeklinde ifade edilmektedir. ”Bu kadın tam meşrebime uygun biridir.” Yukarıdaki cümlede de görüldüğü gibi bir kadının kendi davranışları ile uyumlu olduğunu anlatıyor.

Mesmursuz ne anlama gelir?

Hocam mesmursuz ne demek?; dinlemeye değmez, sözüne değer verilmez, tatsız tuzsuz konuşan, saygısız kimse demekmiş.

Mimarlık mesnet nedir?

[3] ( mimarlık ) Döşeme, kiriş vb. yatay strüktür ögesinin düşey taşıyıcıya oturduğu yer, dayanak, taşımalık.

Sabit mesnet ne demek?

Sabit Mesnet Bağlandığı elemanın yatay ve düşey doğrultuda hareket etmesini engelleyen mesnettir. Her iki yönde de harekete izin vermediği için mesnet tepki kuvveti oluşturur. Sabit mesnetle mesnetlenmiş bir eleman, yalnızca dönme hareketi yapabilir.

You might be interested:  Yks Ne Demek? (Question)

Rijit kadın ne demek?

Rijit kelimesinin Türk dil kurumunda iki tanımı vardır. İlki sert ya da katı davranış anlamındadır. İkincisi ise kuvvet veya moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan anlamındadır.

Mafsal ne demektir?

Mafsal ne demek tıp? Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan bağlantı ögesi.

Ankastre Mesnette kaç bilinmeyen vardır?

4.2.3 Ankastre (Konsol) Mesnetler Yönü ve şiddeti bilinmeyen iki reaksiyon ve momenti sağlar (toplam üç bilinmeyen ). Böyle bir mesnet iki doğrultuda lineer hareketi ve bir eksen etrafında dönmeyi engeller.

Inşaat mesnet ne demek?

Bir sistemin genel olarak yatay ve düşey doğrultuda ötelenme ve dönme hareketlerini yapmasını engellemek üzere sabit, hareketli veya ankastre biçimde bulunan elemanlara “ mesnet ” adı verilir.

Defaaten ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu ‘nda yer alan anlamı konusunda defaten ”ansızın” olarak geçiyor. TDK bünyesindeki bu anlamlar üzerinden farklı cümlelerde defaten kelimesini kullanabilirsiniz. Örneğin, ”Dönüp bakan gözleri defaten parladı,” şeklinde değerlendirmek mümkün.

Defaten nasıl yazılır TDK?

Defaten nasil yazilir? defaten, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘a’, ‘t’, ‘e’, ‘n’, şeklindedir.

Defaten ne demek ekşi sözlük?

düne kadar defalarca diye bildiğim, bugüne kadar yüzlerce kez kullandığım ve hatta büyüklerimin de benim düşündüğüm gibi defalarca anlamında kullandığı kelime.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *